Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te maniota, mautini, miri taratoni, monette jaune, mōto’i e te painapo (Hiro’a n°169 - Novembre 2021)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te maniota, mautini, miri taratoni, monette jaune, mōto’i e te painapo (Hiro’a n°169 - Novembre 2021)

Maniota, Manihot esculenta, manioc, Mod

E ‘āfa’ihia teie mā’a tanu mai te fenua marite rōpū i te area matahiti 1850 (Barrau, 1959 :152).


Mautini,Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, potiron, squash, Mod

E ‘āfa’ihia teie rā’au toro i te area matahiti 1840 (Barrau, 1959 :152). E ‘uo’uo e te ‘ana’ana ia firi-ana’e-hia ei taupo’o tō na hi’ata.


Miri taratoni, Ocimum gratissimum, basilic sauvage, wild basil, Mod

Nō ‘āfa’i-noa-hia teie rā’au e Niu-taratoni e parare vitiviti o na. E raea’e e toru metera i te roa. Ua hau a’e tō na hau’a maoti e no’ano’a ta’a ‘ē tō te miri tahiti. E fa’a’ohipahia i roto i te rā’au nō te fa’a’āfaro i te ‘ōmahara’a, nō te rapa’au i te nē’ira’a toto pūai e te māfatu paruparu.


Monette pūpuru, Allamanda cathartica, monette jaune double, Golden trumpet vine, Mod

E ‘āfa’ihia teie tiare māre’are’a ei fa’anehenehe i te ‘aua tiare e te hei.


Mōto’i, Cananga odorata, ylang-ylang, Mod

E ‘āfa’ihia teie tumu i te area matahiti 1850. E ‘amu te ‘ū’upa i tō na mā’a. E no’ano’a tō na tiare re’are’a.


Painapo, Ananas comosus, ananas, pineapple, Mod

E ‘āfa’ihia teie mā’a i te hōpe’a tenetere XVIIIe Cook te peretāne
(Barrau, 1959 : 149) I te tau tahito, e hirohia tō na rau’ere ei ‘ānave.


Mod = introduction moderne

- Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te maniota, mautini, miri taratoni, monette jaune, mōto’i e te painapo (Hiro’a n°169 - Novembre 2021) (à télécharger)