Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te taretare, te taro e te ti’a’iri (Hiro’a n°165 - Juillet 2021)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te taretare, te taro e te ti’a’iri (Hiro’a n°165 - Juillet 2021)

Taretare, Foeniculum vulgare, fenouil doux, Fennel, MOD

Hou i te ‘ūa’ara’a tiare, e ravehia tō na rau’ere nō te fa’a-no’ano’a i te mono’i, te tapa.

Ti’a’iri, tutui, (haw.) kukui, Aleurites moluccana bancoulier, Candlenut, POL

E tupu ‘oia i ni’a i te fenua marō, i ni’a iho ā rā i te ‘āivi. E tui te ta’ata mā’ohi nō mūta’a i te ti’a’iri i ni’a i te nī’au ei mōrī tūrama ia ara i te pō ; e riro te pape e te rehu ti’a’iri ei ‘ū nō te tātau ; e fa’a’ite te hōho’a tātau i te upo’o-ti’a-ra’a tāma’i, te ti’ara’a ō te ta’ata i roto i te mata’eina’a, te ti’ara’a ‘arioi, te tū’atira’a ō te ta’ata i te ‘āti, fenua, motu, tāura, atua ; te tātau, e ha’amehameha i te ‘ēnemi, e mai tē ti’aturihia, e pāruru-tino i mua i te ‘ati tāma’i e te ma’i, e rave’a fa’a- nehenehe-ra’a tino ; Ei hāmanira’a rā’au tahiti te mā’a hotu, e rā’au tāhe’e. Ei hāmanira’a rā’au tahiti, e ravehia te pa’a nō te rapa’au i te māui ‘arapo’a. I Vaihī, e tuihia te hei-‘arapo’a i te ti’a’iri ‘ui-pa’o-vari-hia.

E fa’a’ohipahia nō te rā’au he’a, horoi toto, horoi mata.

Taro, Colocasia esculenta, plante, Taro, POL

E mā’a tumu i Porinetia te mā’a tanu, i Tūha’a pae iho ā rā ; e tupu ato’a iho ā i ni’a i te tahi atu fenua, ‘oia ato’a i roto te māite ō te Tuāmotu. I roto i te terera’a ‘imira’a fenua ā te Mā’ohi, mai Papetō’ai te ‘āfai-ra’a-hia te taro i Te-ao-tea-roa ; e ‘amuhia te hī’ata, te fāfā, te ohi na’ina’i, te a’a e mea ‘ī i te faufa’a rau nō te tino (‘auri, calcium, phosphore, tamine B2) ; e 29 huru taro mai te taro veo, mana ‘ura, ‘ānapa, ‘ape e tē vai atu ra. I te tau tahito, ua rau te mau pa’i taro i ‘Ōpūnohu, tei te hiti ‘ānavai, te mau pa’i (taro) e pae ‘eta’eta tuea (100-200 m2) i te rahi (Vérin, 1961 :205).
E ‘amuhia te rau’ere ‘āpī ei fāfā.

E fa’a’ohipahia nō te rā’au ‘ōmaha tihota, ‘ōmaha miti.

IND = indigène ; END ARCH = endémique archipélaire ; POL = introduction polynésienne ; MOD = introduction moderne

- Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te taretare, te taro e te ti’a’iri (Hiro’a n°165 - Juillet 2021) (à télécharger)