Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te reva, rō’ā, ta’ata ’ahi-ara, tāhinu e te tāmore (Hiro’a n°164 - Juin 2021)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te reva, rō’ā, ta’ata ’ahi-ara, tāhinu e te tāmore (Hiro’a n°164 - Juin 2021)

Teie te tahi nau ra’au e tupu nei na ni’a i na ‘e’a to’opiti no ‘Opunohu i Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a no te ‘aro’a Pu’uroa - i fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a...

-->

ROHIPEHE ! : NATEA MONTILLIER TETUANUI "VAHINE#
’OHIPA ! : ‘IHI NUNA’A, ‘IHI REO
WWW.CULTURE-PATRIMOINE.PF

Teie te tahi nau ra’au e tupu nei na ni’a i na ‘e’a to’opiti no ‘Opunohu i Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a no te ‘aro’a Pu’uroa - i fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i to ratou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a a te Ma’ohi, i te matamua iho a ra.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Reva, Cerbera odollam, Suicide tree,IND

E tumu hāviti mau teie ia hi’ohia nā raro atu, nō tō na ‘āma’a tīoioi e tō na rau’ere pū-rōroa. E piri te hōho’a ō tō na mā’a hotu i tō te vī (nō reira i pi’i-hia ai Cerbera manghas), e mā’a ta’ero fa’atīnai teie. Ei hāmanira’a rā’au tahiti, e, i te tau tahito, ua rave-ato’a-hia nō te ‘ōro’a tahutahu e te ha’amorira’a tahito (Barrau, 1965 : 61).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rō’ā, Pipturus argenteus var. argenteus, Native mulberry, END

E ha’a-faufa’a-hia i Meranetia e tae atu i Porinetia. Hō’ē ā huru fa’a-’ohipa-ra’a e tō te ‘ologa ‘aore ra te ‘olona ō Vaihī (Touchardia Latifolia), e rara’ahia ei ‘ahu e fa’a’una’una ‘ō tē hope i te marū e te a’ia’i i Tahiti e i Aotearoa ; e hirohia ei taura pa’ari maita’i, ei ‘ānave ‘ā’ira e ei ‘ūpe’a mata na’ina’i roa. E rā’au pirimato teie e tupu ato’a ra i tahatai i te mau motu Tuamotu mā.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tāhinu, Heliotropium foertherianum, arbre, Velvetleaf soldierbush, IND

E rā’au pa’ari, e tupu-haere-noa i Tuamotu mā, e uru tā’āto’a i te mātamua i Pare (Pape’ete, Pira’e-‘Arue). (Henry, 2004 :65)

E rapa’au te hinu ō te huero ō te mā’a hotu i te mau ma’i ‘iri : Ei hāmanira’a rā’au tahiti. I tē parauhia ra, i te Tuāmotu, e ‘amu-ota- hia te rau’ere tōhonu ‘aore ra e ravehia ‘ei ‘āno’i ‘i’o honu ‘aore ra ‘īnai’ ‘aore i’a ‘ō te ‘eu-hogi-hia. NMT, 2012. E ravehia te ‘ōmou rau’ere nō te arero mā’a, ta’ero i’a, tōmea.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ta’ata’ahi-ara Dricocephala integrifolia herbacée, Herbaceous plant, POL

Ei hāmanira’a rā’au tahiti.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tāmore, Persicaria glabra, plante, Water pepper, POL

E ‘ite-hā-noa-hia o na i te fenua varivari. Ei hāmanira’a rā’au tahiti tō na tiare. Ua rau tō te tāmore mau fa’a’ohipara’a ; nō te tāmā i te ate, tāmaru i te uaua i puta to’eto’e.

IND = indigène ; END ARCH = endémique archipélaire ; POL = introduction polynésienne.

- Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te reva, rō’ā , ta’ata ’ahi-ara, tāhinu e te tāmore (Hiro’a n°164 - Juin 2021) (à télécharger)