Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō t e nōnoha, te para , te pātoa purahi e te pia tahiti (Hiro’a n°162 - Avril 2021)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō t e nōnoha, te para , te pātoa purahi e te pia tahiti (Hiro’a n°162 - Avril 2021)

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VĀHINE) ’OHIPA : ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO WWW.CULTURE-PATRIMOINE.PF

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.

Nōnoha, Paspalum orbicular, herbacée, Rice grass, POL

E tāpo’i fare teie ‘aihere no’ano’a ; i Tupua’i e parauhia e ‘āretu, e taru no’ano’a ‘aore rā e ‘ehere i te fenua Rapa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Para, Ptisana salicina, Grande fougère terrestre, horseshoe fern, IND

E ‘amuhia te hīata na’ina’i i te tau o’e (Bar- rau, 1959 : 148).
« E piri ri’i tō na hōho’a i te nahe, teie rā e mea hu’a ri’i o na. E tupu o na i ni’a i te tua ‘āivi hau atu i te 600 mētera i te teitei. » (R. Taputuara’i, 2016).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pātoa purahi, Rorippa sarmentosa, plante, Polynesian cress, POL

E ‘aihere ha’a tōtōrā mai te mā’a pape ra te huru ; e ‘amuhia ; e fa’a’ohipahia ei rā’au roto e ei rā’au tāpiri. E rā’au tupu-pae-fare te pātoa purahi tē poiherehia e te ta’ata i tahito ra. E fa’a’ohipahia nō te rā’au ‘ōuma pē (ulcère), te ‘ō’ouma, te hota.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pia tahiti, Tacca leontopetaloides arrow-root de Tahiti, Polynesian arrow-root, POL

E rau’ere 1 mētera i te roa ; e mea nehenehe roa ia firi ana’e-hia te hī’ata teatea i tūpa’ipa’i-rapa’au-hia i roto i te pape tāporo. E ‘uihia te mā’a (e tāra’ihia i te tahi taime) ia roa’a mai te pia pū’ehu pi’ihia pia rautahi ; e oihia i te mā’a hotu (ota ‘aore ra ‘ama) ei po’e. I teie mahana, ua monohia te pia rautahi e te pia maniota. E tāpia-ato’a-hia te ‘ahu tapa i te tau tahito (Barrau, 1965 : 61).

IND = indigène ; POL = introduction polynésienne ; MOD = introduction moderne

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō t e nōnoha, te para , te pātoa purahi e te pia tahiti (Hiro’a n° 162 - Avril 2021) (à télécharger)