Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ha’ari (ha’amatara’a) ( Hiro’a n°153 - Juillet 2020)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ha’ari (ha’amatara’a) ( Hiro’a n°153 - Juillet 2020)

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VĀHINE) ’OHIPA : ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...

Ha’ari,
Cocos nucifera cocotier, Coconut tree, POL

E mā’a hotu e nae’a a’e e maha e tae i te toru ‘ahuru mētera i te roa. E rā’au teie e ravehia nō te hāmani i te mau tauiha’a, nō te ha’amorira’a : ti’i, to’o, va’a, unu, fata, tira, rau fare marae, fa’ari’i, fare (pou, pārahira’a), moiha’a tāma’i, ‘ōmore,... i ni’a iho ā rā i te mau motu‘ō tē‘ere i te tumu rā’au rārahi‘ē. E rā’au fa’a-riro-hia ei tapu i te tahi taime. Ia tāpūhia, te huru ō teie rā’au toiaha, e mea hiri uri i ni’a i te hiri tea-tea, e mea tāfetafeta-pōta’a-‘ōmenemene-hia, e mea nehenehe mau ; e mea puru, ‘atā’atā i te tarai, ‘aore re’a e ‘ino i te pape.

I roto i te ‘ā’ai, e rave o Hono’ura, te ruahine ‘ai ta’ata, i te tahi nī’au nō te rutu i te ‘ōfa’i pahu nō Vai’are ;

E tūtu’i-marū-hia te nī’au e te ‘ōroe nō te tautai rama ; e ha’unehia te nī’au ei ato fare, tao’a huru rau, ‘ie va’a, fa’a-’una’una- ra’a, e ‘ahu-noa-hia ei ‘ahu ‘orira’a. E taura hau i te pa’ari te puru ha’ari firihia ; e pi’ihia « nape » nō te mau tauiha’a noa maoti e pi’ihia « ‘aha » nō te mau ‘ohipa tapu, te mau ‘ōro’a, te hāmanira’a to’omata, ‘oia ho’i e taura fa’atau-papara’a-tupuna ; e fa’a-’ohipa-ato’a-hia te nape nō te tā’ai i te mau ‘apa rā’au ō te va’a tāfaifai ; i te tau mātamua, e ravehia te pūpā tiare ha’ari ei ō nō te mono i te tutia ta’ata ; i te matahiti 1873 i Tuamotu mā, ua rāhuihia te tumu ha’ari nō te ‘aerera’a ō te fa’a’apu ha’ari a morohi atu ai te māite pa’i taro. ◆

Pol = introduction polynésienne

- Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ha’ari (ha’amatara’a) ( Hiro’a n°153 - Juillet 2020) (à télécharger)