Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ’autera’a, faifai, fēī (Hiro’a n° 150 - Mars 2020)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ’autera’a, faifai, fēī (Hiro’a n° 150 - Mars 2020)

Teie te tahi nau rā ́au e tupu nei nā ni ́a i nā ́e ́a to ́o piti nō ́Ōpūnohu i Mo ́orea- Te ara-tupuna ́e Te ́e ́a nō te ́āro ́a Pu ́uroa - i fāna ́o i te tahi mau paruai fa ́a ́ite ́itera ́a i tō rātou fa ́a ́ohipara ́a i roto i te orara ́a ā te Mā ́ohi, i te mātāmua iho ā rā...

-->


TA ́ATA PAPA ́I : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VĀHINE) ́OHIPA : ́IHI NŪNA ́A, ́IHI REO

Teie te tahi nau rā ́au e tupu nei nā ni ́a i nā ́e ́a to ́o piti nō ́Ōpūnohu i Mo ́orea- Te ara-tupuna ́e Te ́e ́a nō te ́āro ́a Pu ́uroa - i fāna ́o i te tahi mau paruai fa ́a ́ite ́itera ́a i tō rātou fa ́a ́ohipara ́a i roto i te orara ́a ā te Mā ́ohi, i te mātāmua iho ā rā.

́Autera ́a, Terminalia glabrata amandier, Polynesian tropical almond tree, END
E tūpa ́ipa ́ihia te mā ́a ́autera ́a i te ́ōfa ́i, e m ā ́a ́amu ́amu e au-roa-hia ē te mau tamari ́i. Te varavara noa atu ra ́oia i mua i te ́autera ́a pōpa ́a (Terminalia catappa) o tei ́ite pinepinehia. E ravehia te rau ́ere ́ute ́ute nō te rā ́au tahiti.

Faifai, Serianthes myriadenia arbre, tree, END
Ia tupu ́āfaro, e rā ́au roa teie ē taraihia ei va ́a, pahī, va ́a tau ́ati (Henry, 2000:64). Ua varavara rā i teie nei.

Faifai Serianthes myriadenia Fleurs et Fruit

Fē ́ī, Musa troglodytarum bananier sauvage, plantain, Fe ́i banana tree, POL
I te tau mātamua, e mā ́a ē auhia ē te huiari ́i ; e mea tanu-pinepine-hia o na i Totaiete mā. E ́amuhia ia te fē ́ī tunuhia, te po ́e fē ́ī ́aore ra tē mea ́āno ́i-hia i te mei ́a.

Pōpoi fē ́ī mei’a pū’ohuhia i roto i te rau fē ́ī - Papeari 2008

Ia ́euhia te tumu, te pape vare ́au-hia i te tāpau, e fa ́a ́ū i te rau ́ere nō te ́ohipa rāra ́a. E fa ́ata ́a- ́ē maita ́i te pa ́a mā ́ere ́ere e te mārō ō te tumu i te pae ́ore teatea.
Te mā ́a fē ́ī e tāpirihia o na i te māriri ́ōpūpū. Tō na tari e ravehia ei rā ́au ́ōmaha tihota. ◆
IND = indigène ; END = endémique ; POL = introduction polynésienne.

Panie pae’ore nō Rimatara rara’ahia e te metua vahine ō Vania Taharia : e fē ́ī te rau ’ere’ere e te hiri

IND = indigène ; END = endémique ; POL = introduction polynésienne.

- Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ’autera’a, faifai, fēī (Hiro’a n° 150 - Mars 2020) (à télécharger)