Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ’uru (Hiro’a n°147 - Décembre 2019)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ’uru (Hiro’a n°147 - Décembre 2019)


Teie te tahi mau rā ́au ́i ni ́a i nā ́e ́a to ́opiti nō ́Ōpūnohu i Mo ́orea- te ara-tupuna e te ́e ́a nō te ́āro ́a Pu ́uroa - i fana ́o i te tahi mau paruai fa ́a ́ite ́itera ́a ō tō rātou fa ́a ́ohipara ́a i roto i te orara ́a ā te mā ́ohi, i te mātāmua iho ā rā.

́Uru Artocarpus altilis arbre à pain, Breadfruit tree, POL

I te fenua ́ēnana e i Totaiete mā, ua riro te mā ́a ́uru ei mā ́a tumu, a 2000 matahiti i teie nei tō na fa ́a ́apu-noa-ra ́a-hia. I te ́anotau, ua rau te huru tumu ́uru i tanu hia mā te ohi (ta ́a atu ai te ́uru huero). Mai te 5 ́aore ra i te 7 ō tō na matahiti, e ha ́amata o na i te hotu, ei reira e rouhia ai te mā ́a ; tō na tau hotura ́a e pae ́ahurura ́a matahiti.

I te 26 nō ́Atopa i te matahiti 1788, ua fa ́auehia the tapena Bligh i ni ́a i te Bounty, e tere ́āfa ́i i te ́uru i te mau motu Initia peretane. E 27 huru ́uru : te vai nei te huero, maire, pae ́a, puero, puero ́ōviri, huha papae e te vai atu ra (Fare vāna ́a, 2004).

E tātāhia te ́ao ́uo ́uo ei ́ahu pu ́upu ́u nā te huiari ́i (Henry, 2004 :160).

Mai te peu e fa ́ati ́ahia e te ari ́i, e tāpūhia te tumu ́urunōtetaraiiteva ́a,tetiraenōte hāmani i te fare (te fare purera’a nō Rikitea). Itetauo ́e,e ́amuteta ́ataitepōpōi ́uru.Eō ato ́a teie ei rā ́au ́oromo ́o nā te ́aiū (Ta ́ero, 2016).

E mea ́āna ́ihia te ́ārahu ō te pa ́a ō te ́uru tunu- pa ́a-hia i roto i te ta’atū ́ere ́ere, e riro ei mā ́a e ei rā ́au tahiti ato ́a.

E ravehia te tāpau ́uru nō te ́ōroi i te mau ́āpo ́o ō te rā ́au ō te va ́a-tīfai-hia.

E fa ́a- ́ohipa-hia te rau ́ere ́uru nō te ato i te pūhapa i uta ; e ravehia ei rauai ahimā ́a ́eiaha te mata ́i e horo e ́eiaha te mā ́a ia pa ́apa ́a ; e rave ato ́a-hia ei vauvau i ni ́a i te repo nō te tāmā ́a. Ua riro ato ́a te hōho ́a ō te rau ́ere, te mā ́a, te tumu ́uru ei hōho ́a tīfaifai.

I mūta ́a ra, e ́euhia te pōpoi ́aore rā te ́ōpi ́o : e tunuhia e 200 ́uru pē i roto i te umu. Ia rae ́a a ́e-ana ́e-hia e 48 hora, e tāipuhia te ahimā ́a nā te ́ao ́ao ō te umu nā hepetoma i te maorora ́a.

Mahi = tio ́o

E ́uru pē e te ota, e tātarahia te pa ́a e te hune, e ta ́ata ́ahi-maita ́i-hia i roto i te ́āpo ́o ō tei pa ́epa ́ehia i te ́ofa ́i e te rau ́ere. Mai te peu e rae ́a a ́e hō ́ē mētera i te me ́ume ́u, e tāpo ́ihia te mā ́a i te rau ́ere ́uru marō, e tu ́uhia te piti ō te ́āpapara ́a, e i te tahi taime i te toru ō te ́āpapara ́a.

E tāpo ́i-māite-hia te ta ́āto ́ara ́a i te rau tī e te vari. E tano ia tārani i terā mā ́a ́ava ́ava hō ́ē matahiti i te maoro e hau atu. Ia tāipuhia te mahi, e tano ia fa ́arapu-maita ́i-hia, e ia fa ́a-menemene-hia i roto i te rau ́ere hou a ́euhia atu ai. Ia ́amu ana ́e te mahi e tupu mai te māuiui upo ́o ́aore ra te ma ́i hī.

Ei hāmanira ́a rā ́au tahiti te ́uru : te tāpau ́uru ei rā ́au fati nō te ivi i fati, te mero i mā ́o ́i, te tino i pēpē ; te ́ōmou ́uru puero/maire/mā ́ohi/pae ́a ei rā ́au arafati nō te mau pū ́oira ́a mero e nō te puta mahana ; te hī ́ata ́uru nō te rapa ́au i te fēfē tu ́emata, maemae tari ́a, maemae ́arapo ́a ; e ravehia te nīnaemoa ́uru pē nō te fēfē, mai te rā ́au parai « pénicilline » ra te huru ;

E pīharahia te taura ́uo ́uo mai te pa’a ō te ́āma’a ́āpī ei pū ́ohura’a ō te ure i oti noa atu ra i te tehehia.

Mai te matahiti 2010, te hāmanihia nei te faraoa ota ́uru.

IND = indigène ; POL = introduction polynésienne

Te tahi mau fa’a’ohipara’a nō te ’uru (Hiro’a n°147 - Décembre 2019) (à télécharger)