Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a o- te ’ofe’ofe, te ’ o-’o-vao, te ’o-poro, ’e te ’o-puhi (Hiro’a n°144 - Septembre 2019)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a o- te ’ofe’ofe, te ’ o-’o-vao, te ’o-poro, ’e te ’o-puhi (Hiro’a n°144 - Septembre 2019)

Teie te tahi nau rā’au e vai nei i ni’a i nā ’e’a hāere’a to’o piti nō ’Ōpūnohu i Mo’orea — Te-ara-tūpuna ’e Te-’e’a-nō-te-’āro’a-Pu’uroa — tei fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou faufa’a fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi i te mātāmua ihoā rā...

-->


ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VAHINE) ’OHIPA : ’IHI NŪNA’A, ’IHI REO

Teie te tahi nau rā’au e vai nei i ni’a i nā ’e’a hāere’a to’o piti nō ’Ōpūnohu i Mo’orea — Te-ara-tūpuna ’e Te-’e’a-nō-te-’āro’a-Pu’uroa — tei fāna’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou faufa’a fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi i te mātāmua ihoā rā.

’ohe’ohe, Centotheca lappacea, graminée, Barbed grass, POL
E ’aihere teie. E mea faufa’a roa te ’ofe’ofe i roto i te hāmanira’a rā’au Tahiti e rave rau.


’ohe’ohe, Centotheca lappacea. © JFB

’ō’ōvao, (marq) hīhea, Wikstroemia coriacea, arbuste, POL
E ravehia te ́ao ō te mau ohi, e 20 tenimētera i te ́ā’ano, te e tutu-ha’a-hia ’ei tapa. Ei hāmanira’a rā’au ato’a i te fenua Nu’uhiva.


’ō’ōvao, Wikstroemia coriacea. © DR

’ōporo, Capsicum annum, piment, Cannibals tomato, MOD
E mā’a hotu teie ; e fa’anehenehehia te hei upo’o i tō na mau mā’a matie ’e ’ute’ute ; e rave-ato’a-hia nō te tāpē i te pape fāfaru ’ei monora’a i te ’a’o ’ōhiti ’aore rā te ’ōmi’i ’ōura pape. E ravehia nō te rā’au rapa’au rūmati. ’Ei ’ō’otira’a nā te manu ’e te moa.


’ōporo, Capsicum frutescens. © JFB

’ōpuhi pape māre’eare’a, re’a, Hedychium coronarium ou Hedychium avescens, Butter y ginger or yellow ginger, MOD
I tō na rau’ere no’ano’a, e hāmanihia te vauvau ’e e ’atohia te fare puhapa- ra’a i uta. E tuihia te hei ’arapo’a i tō na tiare ’uo’uo, tārona ’aore rā re’are’a ; te vai ra ihoā te tahi huru tuira’a nō Vaihī mai.
E rave-ato’a-hia te rau’ere ’ōpuhi nō te rā’au puta to’eto’e.


’ōpuhi pape māre’are’a, Hedychium coronarium. © NMT

END PO= endémique Polynésie ;
POL = introduction polynésienne ;
MOD = introduction moderne

- Te tahi mau fa’a’ohipara’a o- te ’ofe’ofe, te ’ o-’o-vao, te ’o-poro, ’e te ’o-puhi (Hiro’a n°144 - Septembre) (à télécharger)