Accueil > Français > E reo tō ’u > Te tahi mau fa’a’ohipara’a o te fara (Hiro’a n° 139 - Avril 2019)

Te tahi mau fa’a’ohipara’a o te fara (Hiro’a n° 139 - Avril 2019)

Teie te tahi mau rā’au ‘i ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a ō tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...

-->


ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VAHINE)
’OHIPA : ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO WWW.CULTURE-PATRIMOINE.PF

Teie te tahi mau rā’au ‘i ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te ara-tupuna e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a ō tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.

I terā ra tau, ua fa’a’apuhia teie tumu rā’au, e nae’a a’e e 2 e tae atu i te 10 mētera i te teitei ; te hāmanira’a rauoro : e pū’e’ehia te rau’ere, e tūfetuhia nā ni’a i te ‘ā’eho, e panahia te tāpū ‘ofe nō te tū’ati i te mau rau’ere ō te pāti’a rauoro ē ato i te fare ‘aore ra i te patu fare.

E rara’ahia te pi’ihia pae’ore, nō tō na hiti tara ‘ore, ei ‘ete, taupo’o, pē’ue ; i te ‘anotau, e riro ato’a te pē’ue ei ‘ie va’a ‘aore ra ei ‘apiu, ei ‘ahu fa’a’una’una, ei ‘ahu rari-‘ore-hia ; i te tau o’e, ua riro ato’a te mā’a fara ei ha’amāhā i te po’ia, ei mā’a nō te terera’a roa i ni’a i te moana ; e tuihia te hei i te mā’a fara no’ano’a.

E riro ato’a ei hōho’a tïfaifai te tumu, te rau’ere, te hïnano, te hei fara.

E riro te tumu ‘āfaro ei pou fare i’ei’e ‘aore ra rau atu ā huru fare (fata...). E mea hāviti te rā’au ia riro ei ‘iri fa’anehenehe ‘aore ra taiha’a nō te fare (parahira’a, pa’epa’e, ‘aira’amā’a, pātere).

Ua riro te raurau ō te pua hīnano nō te tumu ‘ōtane ei no’ano’a nā te hei e te taiha’a ra’ara’a-manuā-hia.

E rāra’a-ato’a-hia te taura teatea ō te ure fara.

E ravehia te urefara nō te rapa’au i te ‘ō.

Te tahi mau fa’a’ohipara’a o te fara (Hiro’a n° 139 - Avril 2019) (à télécharger)