Accueil > Français > E reo tō ’u > Nau fa’a’ohipara’a mā’ohi ō te ha’ari (Hiro’a n°126 - Mars 2018)

Nau fa’a’ohipara’a mā’ohi ō te ha’ari (Hiro’a n°126 - Mars 2018)

E mā’a hotu e nae’a a’e e 4 e tae i te 30 mētera i te roa. Hō’ē ā huru e te parau ā te miro 1 & 2. E ravehia o na nō te hāmani i te fare (pou, pārahira’a), te taraira’a rā’au (moiha’a tāma’i, ‘ōmore, ti’i,...)...

-->


NATEA MONTILLIER, ETHNOLOGUE ET LINGUISTE-CHEF DU BUREAU ETHNOLOGIE AU SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE.

E mā’a hotu e nae’a a’e e 4 e tae i te 30 mētera i te roa. Hō’ē ā huru e te parau ā te miro 1 & 2. E ravehia o na nō te hāmani i te fare (pou, pārahira’a), te taraira’a rā’au (moiha’a tāma’i, ‘ōmore, ti’i,...) i ni’a iho ā rā i te mau motu ‘ō tē ‘ere i te tumu rā’au rārahi. E rā’au fa’a-ri- ro-hia ei tapu i te tahi taime. Ia tāpühia, te huru ō teie rā’au toiaha, e mea hiri uri i ni’a i te hiri teateta, e mea tāfetafeta- pōta’a-‘ōmenemene-hia, e mea nehe- nehe mau ; e mea puru, ‘atā’atā i te tarai, ‘aore re’a e ‘ino i te pape.

I roto i te ‘ā’ai, e rave o Hono’ura, te ruahine ‘ai ta’ata, i te tahi nī’au nō te rutu i te ‘ōfa’i pahu nō Vai’are ; E tūtu’i-marū-hia te nī’au e te ‘ōroe nō te tautai rama ; e ha’unehia te nī’au ei ato fare, tao’a huru rau, ‘ie va’a, fa’a-’una’una-ra’a, e ‘ahu-noa-hia ei ‘ahu ‘orira’a.

E taura hau i te pa’ari te puru ha’ari rihia ; e pi’ihia « nape » nō te mau tauiha’a noa maoti e pi’ihia « ‘aha » nō te mau ‘ohipa tapu, te mau ‘ōro’a, te hāmanira’a to’omata, ‘oia ho’i e taura fa’atau- papara’a-tupuna ; e fa’a-’ohipa-ato’a-hia te nape nō te tā’ai i te mau ‘apa rā’au ō te va’a tāfaifai ; i te tau mātamua, e ravehia te pūpā tiare ha’ari ei ō nō te mono i te tutia ta’ata ; i te matahiti 1873 i Tuamotu mā, ua rāhuihia te tumu ha’ari nō te ‘aerera’a ō te fa’a’apu ha’ari a morohi atu ai te māite pa’i taro.

E riro te nī’au pōtarohia ei hi’o mā te aho ri rau’ere painapo ei tītāpu, e riro ato’a te nī’au nō te hāmani ato’a i te ‘ahu ‘orira’a, fa’a’una’unara’a, ‘ete, pē’ue, fa’anehenehe- ra’a ; E pātīahia te pūpā revareva, nō roto mai te nī’au, i ni’a i te rouru mai te huruhuru manu te huru, ei fa’a’una’unara’a upo’o nō te tahi heiva hīmene, ‘ori ‘aore ra hā’uti ta’ata ora.

E riro te mā’a ō te ‘ōpa’a ha’ari ei ha’ari ‘ō tē riro ei hinu ia ahuhia, nō te tunu i te mā’a ; e fa’a-no’ano’a-hia i te ahi, tiare Tahiti, miri, mōto’i, ‘ōtime ei mōno’i nō te parai i ni’a i te tino, te rouru, te taurumi ... ; e fa’a’ohipahia i roto i te rā’au tahiti te pape ha’ari, te ha’ari, te hinu, te uto.

E ravehia te ‘apu ha’ari ei ‘āu’a, ei ‘ā’ano ; E inu- noa-hia te pape ha’ari i te mau taime ato’a ō tō na pa’arira’a mai (nia e tae atu i te ‘ōpa’a pa’ari) ; e ‘amu-ota-hia te uto ‘aore ra e ravehia nō te hāmani i te faraoa uto (na’ina’i) ; e tunu- hia te pape ha’ari nō te hāmani i te ‘ava ‘ō tē pi’i-’ino-hia « komo puaka » (vai pua’a). E ‘amu ota-hia te pūo ha’ari ia tāpū-ana’e-hia te tahi tumu. I te tau mātamua, nā te ‘ārahu i ha’a- mau-maoro i te ahi i raro a’e i te one, ‘eiaha ia ti’a ia ‘ui’ui fa’ahou i te rā’au no te tahu fa’ahou i te auahi.

I te hōpe’a tenetere XIX, e tonohia te pūhā e te hinu ha’ari nō te rā’au fa’anehenehe (Bar- rau, 1959 :153)

Ua rau tō na mau fa’a’ohipara’a. E 50 huru ha’ari. E ravehia te pape ha’ari ei fa’ata’oto i te rā’au.

- Nau fa’a’ohipara’a mā’ohi ō te ha’ari (Hiro’a n°126 - Mars 2018) (à télécharger)