Accueil > Français > E reo tō ’u > Ha’apotora’a i te ‘A’ai no te mau Rimarima o Tia’itau, te Tiare ’Apetahi. (Hiro’a n°125 - Février 2018)

Ha’apotora’a i te ‘A’ai no te mau Rimarima o Tia’itau, te Tiare ’Apetahi. (Hiro’a n°125 - Février 2018)

Tia’itau : « Hō’ē a tō’u mana’o e to Fe’e, E tā’u tane here e Terii, E fa’a’ite mai ’oe ia maua, O vai ta ’oe i mā’iti i rotopu ia maua, O Fe’e, e aore ia, o Vau nei, ta ’oe Vahine mau o Tia’itau ? » « E Tia’itau, ‘ēiaha ‘oe e maheaitu mai ia’u, E fa’aea vau ia Meherio ‘Ura nei. ».

-->


O EZEKIELA TCHONG TAI, TE TA’ATA PAPA’I I TE PUTA RA, TE ‘Ā’AI NO TE MAU RIMARIMA O TIA’ITAU, O TEI HARU MAI I TE TI’ARA’A MATAMUA NO TE RĒ A JOHN TAROANUI DOOM ».

Tia’itau : « Hō’ē a tō’u mana’o e to Fe’e, E tā’u tane here e Terii, E fa’a’ite mai ’oe ia maua, O vai ta ’oe i mā’iti i rotopu ia maua, O Fe’e, e aore ia, o Vau nei, ta ’oe Vahine mau o Tia’itau ? » « E Tia’itau, ‘ēiaha ‘oe e maheaitu mai ia’u, E fa’aea vau ia Meherio ‘Ura nei. ».

Ua parau atura o Tia’itau ia Terii : « E ta’u tane here e Terii, E tapi tapapa a‘e ‘oe ia’u, E ‘ore au e roa‘ahia ia ‘oe. E piihua ‘oe ia’u ma te ‘oto e te tatarahapa, ‘E ‘ore ra vau e fa’aro’o fa‘ahou mai ia ‘oe. E pe’e ‘oe i tō’u mau ta’urira’a ‘avae, e tae- rehia ra ‘oe. E vaiiho mai au hō’ē tapa’o, Ei hipa- hipara’a na ’oe e na te nuna’a, Ei mana’ora’a na te ta’ato’ara’a ia’u e na ’oe i ta ’oe hamani ’inora’a mai ia’u...I te mau tau i mua nei, e ‘ere na’u e ‘apa fa’ahou atu ia ‘oe, E ho’iho’i ‘oe i tō’u no’ano’a i ni’a i tō’u na Rimarima, E hipahipa ‘oe i tō’u purotu i ni’a i tō’u na Rimarima.

I to raua fare rauoro, ua hue maira o Tia’itau i na ma’a uru pē i rapae’au, puta atura i ni’a i te hō’ē ’āma’a tumu ’ati. Ua parau tapu ihora o Tia’itau : « ...na to ‘ōrua hau’a e to ‘ōrua huru maura’a i ni’a i tena na ‘āma’a ‘ati ei pou no ‘ōrua, E fa’ataui roa i te i’oa o teie motu, ‘Eita ‘ōia e pii-fa’ahou-hia o Motu Tapu, E piihia ra ‘ōia mai teie atu nei, o Motu Te Pou ‘Uru. E tae roa’tu i te tau e riro roa mai ai o Motu Te Pou ‘Uru nei, Ei utu iti One noa...
ITo’omaru, ua fa’aue atu ‘ōia i te varua no To’omaru ia tapiri i te ‘Ūputa tomora’a i roto i te Ana, o tei ‘ore e ‘itea fa’ahouhia e te mata ta’ata, e tae roa mai i teie nei. Ua ha’amata o Tia’itau i te pou na ni’a atu ia To’omaru...no te pa’i’uma ...i ni’a i te mou’a no Temehani, te ‘Apo’o o Tuha’urahani’urita’o e no tō’na tuahine, o Fara- motitahi. Ua fa’afa’a’ea ihora ‘ōia i Pape Hi’o, no te hipahipa, O vai te mea purutu a’e i rotopu ia raua o Fe’e ? E, i te Punavai roa no Vai Tota Vai Toti tō’na fa’afa’aea fa’ahoura’a, no te rave- ra’ahō’ēma’aha’arie hō’ēpona‘ofeota,a‘a’e roa’tu ai ‘ōia i ni’a ia Temehani.

Ua tupu hō’ē ‘ohipa i ni’a ia Motu te Pou ‘Uru, ‘āita o Terii i farii fa’ahou i te anira’a a Meherio ‘Ura e ia haere ‘ōia, e ahiahi e ho’i mai ai. I te hitira’a mai te mahana, ua papati noa ihoa ra o Meherio ‘Ura, e ua riro mai tō’na huru mau, o ta Tia’itau i parau na, e Fe’e, e ‘ere ra i te vahine. I reira to Terii fa’aotira’a :..’Ēita vau e pii fa’ahou ia ‘oe, Meherio ‘Ura, E parau noa’tura vau ia ‘oe mai ta Tia’itau, e Fe’e...No ‘oe e Fe’e, ua ‘erehia vau i te Here paraumau, ia Tia’itau, e ua ‘erehia vau i te fa‘atura e te ti’aturira’a : o Tia’itau e te nūna’a huira’atira. Ua tanina ihora o Terii e tera Papa rū’au e te mau mo’otua ia Fe’e i te auahi, ma te tatarahapa rahi,e ua ha’ape’epe’e ihora ‘ōia no te tapapa ia Tia’itau.

I ni’a ia Temehani, ua ‘apetahi atura o Tia’itau i ni’a ia ‘Ūporu, e ua parau ihora, E ‘Ūporu, i mua nei, e pii pinepinehia ‘oe o Taha’a, no to ‘oe vai taha’ara’a mai i mua ia’u. E Faramotitahi iti e... Te vaira te ‘anotau, e hamani ‘inohia to taua urupu he’urira’a. No tā’u nei na Tapa’o, e ‘imi rātou e fa’a’āere i te vahi o ta rātou e hina’aro, ma to rātou ti’aturira’a e, e Tiare tā’u na Tapa’o. E ‘ere roa’tu tā’u na Tapa’o i te Tiare natura, e Tapa’o noa ra no Tō’u na Rimarima... E ‘ere te Ta- pa’o i te mea Tanuhia, E mea Fafau Vaha Noa- hia te mau Tapa’o ato’a...E na te fa’aarara’a a te Ha’iha’i, te hō’ē no tā’u mau hinarere tinitau, E ‘ore ai tā’u nei Tapa’o e mou...

Ua tu’u ihora o Tia’itau i tō’na na Pororima i ropu i na Paeha’a ‘ofe e piti... Ua pāhi pīhae ‘āfaro ihora ‘ōia, na ropu i te uaua natira’a o tō’na na Pororima... Pe’e ti’atura tō’na na Mua- ra’a Rima e piti ato’a ra, i ni’a i te Parāre i te Pu- tara’a’tu, ma tō’na na ‘Apurimarima i te Mahora Paetahi noara’a mai, mai te mea ra, e te Hi’o ‘Apetahi maira... mai te Tiare Hi’o Paetahi ra te Huru...

E nēne’i atu vau i teie‘Ā’ai, na roto i to tātou Reo, i te Reo Farāni e i te Reo Peretāne,mateanii te Peretiteni o te Fenua e i te Fa’aterehau no te Ta’ere e i te Tavana ‘Ōire no Taputapuātea, ia fa’ariro ato’ahia te mau Rimarima o Tia’itau, te Tiare ‘Apetahi, ei Faufa’a no te Ao a te UNESCO, ‘ēiaha ‘ōia ia mou i te hamani ‘inohia.

- Ha’apotora’a i te ‘A’ai no te mau Rimarima o Tia’itau, te Tiare ’Apetahi. (Hiro’a n°125 - Février 2018) (à télécharger)