Accueil > Français > E reo tō ’u > Te-ara-tupuna e Te-‘e’a-no- te ‘a-ro’a-Pu’uroa (Hiro’a n°123 - Décembre 2017)

Te-ara-tupuna e Te-‘e’a-no- te ‘a-ro’a-Pu’uroa (Hiro’a n°123 - Décembre 2017)

Teie te tahi mau rā’au ‘i ni’a i nā ‘e’a to’opiti i fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a ō tō rātou fa’a’ohipa- ra’a i roto i te orara’a ā te mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā...

-->

Teie te tahi mau rā’au ‘i ni’a i nā ‘e’a to’opiti i fana’o i te tahi mau paruai fa’a’ite’itera’a ō tō rātou fa’a’ohipa- ra’a i roto i te orara’a ā te mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.

‘aero fai,
Achyrantes aspera,
herbacée, herbaceous plant, IND

Ei hāmanira’a rā’au Tahiti. E rapa’au ‘oia i te vaha pē e te māuiui niho (Fare vāna’a, 1999). E fa’a-’ohipa-hia i te ao tā’āto’a ei rā’au roto, i ‘Īnitia iho a rā, ei rā’au tāhe’e, rā’au tōmea e rā’au tūpohe ahu nō te uaua mata’i ō te mahāhā.

‘ā’eho Miscanthus oridulus
herbacée, Pacific island silvergrass, POL

E tūfetuhia te rauoro i ni’a i te hī’ata marō ō te ‘ā’eho hou a pātia ai i te rauoro, ‘ārea tō na rau’ere, e tumu ‘aihere e raea a’e e 3 mētera i te teitei, e tā’amu- ri-hia ei ‘ahu ‘ori. E ruruhia ei tāpo’i fare. E vauvau, e maru ro’i.

‘aito, toa*
Casuarina equisetifolia
arbre de fer, Ironwood, POL

Hau atu i te 30 mētera i te teitei. I te topara’ahia te teina o Pōmare II i te i’oa Vaira’atoa, maoti te pi’i i riro ai teie ta’o « toa » ei « ‘aito ». Te aura’a ōnāta’oatahi,etumurā’auia,eapiti,etoa.E pāruru mata’i te tumu ‘aito i tai, e ha’amaita’i o naitemaufenuahotu‘ore.Etupua’eite300 a’e mētera i te teitei i uta. Ia au i te tahi pehe rahura’a ao, mai roto mai i te tino ō te tahi ‘aito (ta’ata) te tupura’a mai ō teie tumu rā’au : te toto, ua riro ei tāpau e tō na rouru ei rau’ere. I mūta’a ra, e ravehia te ‘āma’a rā’au ei moiha’a nō te pātia e nō te tui i te upo’o-’aha (pani ‘uru i ni’a i te taura nape), ei to’o nō te atua ‘Oro e 2mēteraiterahi,eito’oātemauari’i ;eta- raihia te ‘aito nō te ‘ōmore (e 3,5 mētera i te roa), te ta’o (‘ōmore e 5 mētera rā i te roa), te fana, te te’a, te patu, te pā’eho, te i’e ; te mau āma’a rā’au, e ravehia ia nō te fa’a’eta’eta i te
mau patu fare. I te mātamua, e tanuhia te mau tumu ‘aito i pīha’i iho i te mau marae ei tāpa’o nō te atua nō te tama’i o ‘Oro. I terā ra tau, e tuihia te mau tino pohe e fa’atautauhia i ni’a iho i te tumu ‘aito. Nō te tarai ‘atā ō te rā’au, e tīfenehia tō na a’a na’ina’i mā te tā’amu ia na, e ia tupu mai, e fa’a-tīoioi-fa’ahou-noa-hia, e i muri mai, ia roa’ahia te hōho’a hina’arohia, e tāpūhia ei matau ‘aore ra ei te’a ‘ō tē hau i te pa’ari. Tō na tāpau mā’ute’ute e riro ia ei ‘ū hiri. Ia puta ana’e te ta’ata i te nohu, e tūtu’ihia te rau’ere ‘aito i raro noa iho i te vāhi puta nō te tūpohera’a i te ta’ero. Ei hāmanira’a rā’au Tahiti ia te ‘āma’a rā’au ‘āpī e te mā’a hotu, ei rā’au ‘ōpī aore rā rā’au ‘ōmaha tihota.

‘āoa Acrostichum aureum,
fougère, Golden leather fern, IND

E tupu te ‘āoa i te vāhi varivari e i tātahi ato’a, e rae’a a’e e 2‘aore ra e 3 mētera i te teitei. E pāpāhia te huero piri i te fāra’a ō te rau’ere nō te rapa’au i te ‘ō. ‘Āre’a te pape ō te ‘ūmoa rau’ere, e ravehia nō te fa’atupu ruperupe i te rouru. E ‘āno’i i te miti pīha’a e ‘ōtuhi te rā’au i roto i te puta (nohu).

‘āpape, Rhus taitensis, arbre, IND
E tumu rā’au teie nō te fa’a ; e ravehia tō na rau’ere ei ‘ū ‘ere’ere.

‘ape, Alocasia macrorrhizos,
plante, elephant ear taro, POL

Ia au i te pehe rahura’a ao (Henry, 2004 : 343- 434), nō roto mai te ta’ata te rau ‘ape i te fāra’a mai, te papa ua riro ei hī’ata e te pū’ohu uaua ‘ōpū e te vaira’a tamari’i ei rau’ere. E mea piri roaonaetetaro,uarautehuruōte‘ape:te ‘ape-’oa, te hāparu, te mā’ota, te uahea e te tahi atu e mea ‘ōviri : te puhi. Te hōho’a ō te rau’ere mai te māfatu te huru, e riro ei hōho’a tīfaifai. E tunuhia te hī’ata e 24 hora i te maoro. E ma’ero tō na tāpau. E ‘ui’ui e e tunuhia te a’a ei po’e, i te tahi taime, ‘ānoi’hia i te mā’a ‘ānani. E fa’a’ite te ‘ā’ai ō Māui, e au-‘ore-hia te ‘ape ota ē te ‘ōpū ta’ata (Henry, 2004 :445) ; e ravehia tō na rau’ere ei pū’ohu nō te fa’ano’ano’a i te tapa e 3 pō i te maoro ; e rave ato’a-hia te rau’ere ei fa’ari’i hapura’a pape nā te mau atua (‘oia ho’i te to’o, Henry, 2004 :169) e te mau ‘āiu fānau ‘āpī huiari’i (Henry 2004 :192) ; e fa’a’īhia i te pape ei hi’o nō te ‘ōro’a marae ē te mau tahu- tahu. E tano ato’a te rau’ere rārahi (1,5 mētera i te roa e e 1 mētera i te rahi) ei fare‘āmarara e ei ato fare-rau-‘ape nā te feiā tomo fē’i ‘aore ra te feiā a’ua’u pua’a taetae vao. ◆

- Te-ara-tupuna e Te-‘e’a-no- te ‘a-ro’a-Pu’uroa (Hiro’a n°123 - Décembre 2017) (à télécharger)