Accueil > Français > E reo tō ’u > Tāmau ‘eiaha ia mou (Hiro’a n° 104 - Mai 2016)

Tāmau ‘eiaha ia mou (Hiro’a n° 104 - Mai 2016)


I muri mai i te mau ‘ori i faanahohia e te mau piahi no te Fare Upa Rau i te 9 no Titema 2015 ra, ua faatupu o Fabien Dinard tāne, Faatere no te Fare Upa Rau, i te tahi rururaa na te mau ‘orometua ato’a ia tau’aparauhia te tereraa o te mau ‘ohipa no taua 9 no Titema ra...

-->


I muri mai i te mau ‘ori i faanahohia e te mau piahi no te Fare Upa Rau i te 9 no Titema 2015 ra, ua faatupu o Fabien Dinard tāne, Faatere no te Fare Upa Rau, i te tahi rururaa na te mau ‘orometua ato’a ia tau’aparauhia te tereraa o te mau ‘ohipa no taua 9 no Titema ra.

I roto i te mau mana’o i hiti mai, ua tāpe’a
mai au i teie hi’oraa a Dinard tāne i ni’a i te
mau ‘apa e haapiihia nei i te mau piahi.

E te hiti ra tā na parau ē : « E i te tahi mau
taime, ia hi’ohia atu ta ‘outou mau ‘ori, ‘eita
e roaa faahou i te mana’o ia tāpapa, inaha,
ua rahi-’ino roa te ‘apa. Mai te huru atu ra
ia ē te hinaarohia mai ra e faati’a i te ‘aamu
e ‘apahia nei…Ohipa atu ra ia na te rima,
na te upoo, na te ‘avae, na te tia, na te tino
taato’a e tāpapa i te mau ta’o e faahitihia ra
i roto i te tumu parau. E i te hope’araa, ‘eita
e roaa faahou ia ‘apee atu. E hau roa atu, e
pee’ē atu te putapū o te ‘ā’au, te mea mau ia
e tītauhia ia tupu i roropū i te feiā e ‘ori ra, e
te te feiā e māta’ita’i atu ra i taua ‘ori ra ».

E no te haapāpū raa i to na mana’o, te faahiti
mai ra o Dinard tāne i te tahi ‘ohipa tā na i
‘ite e tā na ato’a i ora roa mai i roto i te Hura
Tapairu no te ‘ava’e Titema 2015 iho nei.
Te faahiti ra ‘o ia i te tahi ‘ori a te Pupu Hei
Rurutu fātata 15mn te maoro ē, hō’ē noa
‘apa a te vahine tei faa’ohipahia, oia ho’i te
tāmau… 15mn te maoro e i te hope’araa, e
mea ti’a te feiā māta’ita’i i ni’a no te pōpō.

E aha ho’i te vāhi faahiahia i teie ‘apa, i roto i
teie ‘ori a te vahine tei piihia e : TĀMAU ?

Aita ho’i maoti rā te taora-tāmau-raa atu i te
hūmaha i te ‘atau e i te ‘aui ma te faa’ohipa
ato’a i te papa e te tia.

Rahi noa atu te ‘aravihi o te vahine ‘ori, rahi
noa ato’a mai teie tāmau i te riro mai ‘ei
faanavenaveraa no te mata e te mānava.

Ia tuatāpapa-maite-hia te mana’o o Dinard
tāne, teie te poro’i : « Faafaaearii paha te
‘apa-hua-nane noa, hoho’i rii mai na paha i
ni’a i te tahi tahua māhorahora maita’i, ē na
te putapū o te ‘ā’au e faatupu i te re’are’a ».

E mea ‘ohie roa teie ‘ohipa ia tātara, a tae rā i
te ‘ohie-‘ore ia faatupu.

Ho’ē-ā arata’iraa te reira e te to’ere a te mau
rohipehe : terā ihoā toteraa te raa’u i ni’a te
tino o te to’ere, te faa-’oro’oro-raa iho.
Atirā noa atu ra, te vai ra tei haru te tari’a e
te mānava i teie poro’i, te vai ra ihoā ia e, na
roto mai i te ‘apootari’a ‘aui te tomo mai ē,
mā te maumau-’ore, inaha te reva atu ra i
rāpae na te ‘apootari’a ‘atau.

No’ū nei rā ua haru maita’i mai au i te faufaa
rahi o teie poro’i : e ho’i i te tumu, tāmau
te pehe, mai te ‘otu’i-tāmau o te māfatu e
horo’a mai ra i te ora, mai te tāmau o te rā
ia hiti, te rā ia taha, mai te tāmau o te ora ia
fā mai roto mai i te pohe, mai te tāmau o te
parau o te taata nei : te ora, te pohe, te ora
te pohe, tāmau e a hiti noa atu.

E ‘inaha ia faaoti te Fare Uparau ia faatupu i
ta na ‘aru’i faata’iraa upa’upa nui no te va’e
Mē i muri nei, ua ma’iti mai ratou e va’u
pehe tu’iroo te ha’utihia mai e te Pupu
Rohipe Nui a te Fare Uparau : Saint Saens,
Beethoven, Rameau, Purcel, Moussorsky e
te tahi pehe tu’iroo roa, ‘oia ho’i te Boléro a
te rahu’upa ra o Maurice Ravel.

E ua mana’o te faatereraa o te Fare Upa rau
ia rohi ‘amui te Tuhaa Pehe papaa e te Tuhaa
‘ori tumu ma’ohi.

Ei reira ia vau i te aniraahia mai ia feruri mai i
te tahi tumu parau no te pu’oiraa i teie mau
faanahoraa taato’a. Ei tumu parau rā ia ‘ei
reira ia e maraa ai te ‘ohipa.

I roto i teie na pehe e va’u e mea ti’a ia ‘ite
mai tatou ē, teie pehe Bolero ta Ravel, 15
ia miniti te tāmau-noa-raa te pehe i ta na
‘otoraa e ta na tomaraa e tae roa i te hope’a,
mai te marū e puai roa mai e tae roa atu i
te paa’inaraa hope’a.

Te reira ia te tumuparau e pu’ohu ra i
teie na pehe e va’u e te na pehe ma’ohi e
piti i rahuhia mai te mau rohipehe tumu
ma’ohi : tāmau… tāmau noa… ‘eita e
mou… tāmau…

E te reira ato’a te taura firi i te roaraa no
taua ‘aru’i no te 20 e te 21 no mē i muri nei.
Tāmau…

Tāmau ‘eiaha ia mou (Hiro’a n° 104 - Mai 2016)(à Télécharger)