Accueil > Français > Sites historiques, archéologiques et légendaires. > Les sites archéologiques de ‘Ōpūnohu à Mo’orea > TE MAU TAHUA ’IHIPAPA NŌ ’ŌPŪNOHU, MO’OREA > FA’ATENI NŌ TE MAU MARAE

FA’ATENI NŌ TE MAU MARAE

FA’ATENI NŌ TE MAU MARAE

JPEG - 74.5 ko

‘O te marae nei te mō’a ‘e te hanahana ō te fenua.

‘O te te’ote’ora’a īa ō te ta’ata nō teie mau fenua.

‘O tō te fenua īa ‘una’una te marae, e aora’i īa i pūpūhia nā te Atua.

‘Aore e ta’ata i ta’ahī noa i tō te tahi ‘ē ra marae, i ha’apa’o rā i tō rātou iho. Nō te marae tūpuna nei i ta’ohia ai ē, e ‘āi’a fenua nō te ta’ata.

E vāhi hāhano rahi ‘e te hau rahi te marae ; ‘ei tere pure tō te ta’ata i tae atu ai i reira, ‘aore atu e tere ‘ē ; ‘aore te atua i vare…