Accueil > Français > Sites historiques, archéologiques et légendaires. > Les sites archéologiques de ‘Ōpūnohu à Mo’orea > TE MAU TAHUA ’IHIPAPA NŌ ’ŌPŪNOHU, MO’OREA > TE MAU MANU, TE MAU TUMU E TE MAU MARAE

TE MAU MANU, TE MAU TUMU E TE MAU MARAE

TE MAU MANU, TE MAU TUMU E TE MAU MARAE

JPEG - 224.2 ko

I te rahura’a te atua Ta’aroa i te ao, ua ueue ’ōia i te mau huruhuru manu o tō na tino, ia riro te reira ’ei tumu rā’au, ’ei rā’au ne’e e te rā’au tāpi’i, ’ei ’aihere huru rau…
Mai taua tau ra, ua fa’arirohia te mau huruhuru manu ’ei tao’a mana no roto mai i te iho o te atua e ’ei tāpa’o no te he’euri o te nātura, inaha no roto mai i te reira tao’a te mau huru rā’au ato’a e tupu nei i ni’a i te fenua. No reira mai te tā’amura’a e vai nei i roto i te rā’au hotu, te manu, e te mau atua mai tau mai.

Ia ’itehia te manu e tau ra i ni’a i te marae e te tumu e tupu ra i roto i te ’āua marae, e fa’arirohia na te reira ’ei tao’a faufa’a e te mana rahi no roto mai i te mau atua, e tao’a fa’ahiahia ato’a ia na te feiā e fa’a’ohipa nei i te reira. Te vai ato’a ra te mau vārua pāruru i terā e terā ’ōpū feti’i i te hiti noa i te marae, te vai ra e rā’au tupu, te vai ra e ’ānimara, ‘aore ra e ’ōfa’i, pinepine rātou i te fa’a’ohipahia e teie feiā nei no te tītau i te ’ohipa maitata’i no te hui feti’i mai te fānaura’a o tō na mau ti’a e tae noa atu i te pohera’a. No reira te rahi o te rā’au hotu e tanuhia na i te hiti marae, e vāhi au-ato’a-hia e te mau vārua te marumaru o teie mau tumu.

Ia tupu te ’ōro’a i ni’a i te marae, ’e’ita e ti’a i te māniania, e mata’u rahi te ta’ata i te reira taime, e fa’aara te mau tahu’a ’upu i te mau atua no te ti’a’oro atu i te tauturu. E hi’ohia te mau tāpa’o huru rau — te manu, te mata’i, te ua e tōriri ‘aore ra e topa ra,
te ānuanua, e rau atu huru hi’ora’a e ’itehia ra i roto i te nātura — e tāpa’o ana’e ia no te atua. E hiti mai te parau ra : « ‘Ua tau mai te Atua ! ».

No te māevara’a i te atua/manu, e fa’ati’ahia te tahi mau pou ’ei tira e te tahi mau hoe i ni’a i te marae.

O te ahu, i patuhia i te to’a ‘aore ra i te ’ōfa’i, te vāhi tapu mau o te marae — i reira te mana vārua e ha’apu’e ai mai reira ato’a ’ōia e hiti ai —, e ’itehia i ni’a iho i te ahu nei te tahi mau hōho’a tarai e pi’ihia nei e unu-marae. Te vai ra te unu-marae o tei taraihia i te hōho’a mai te hōho’a manu, e tāpa’o ia no te atua e ti’a’orohia ra i reira.

JPEG - 44.3 ko


Te vai ra te mau fata ‘ai’ai, e fata na’ina’i noa e te mau fata rau, e fata huru rahi ia, no te fa’ari’i mai i te mau ō huru rau e pūpūhia atu i te mau atua. « Ia tau mai te manu no te ’amu i taua mau ō, te parauhia ra o te atua iho teie e ’ai nei i te mā’a i pūpūhia » e tāpa’o ia no tō na māuruuru.

Te vai ra te ‘āva’a, e ana ia o tei patuhia i te ’ōfa’i ’ei vaira’a no te mau hōho’a o te mau atua.

E na ni’a a’e i te marae, e rave rahi te mau rau tumu rā’au i reira e tau mai ai te mau manu, ’oia ho’i te mau tu’utu’u ve’a a te mau atua.

Te vai ra te mau tuha’a o te marae o tei fa’ata’ahia no te feiā ato’a e ti’a nei i te marae, — ’ei tahu’a, ’ei ra’atira, ’ei hui mana, ’ei rohi pehe tūpa’i pahu...

TE MAU HURUHURU MANU

JPEG - 92.5 ko


Ua riro te huruhuru manu, hau atu te huruhuru manu ’ura e te huruhuru manu tea, ’ei tao’a faufa’a rahi mau, inaha e tao’a hanahana te reira na te huiari’i o tei tui maita’i i te reira i ni’a i tō rātou mau ’ahu, ’ei tāpa’o no tō rātou tā’amura’a i te nu’u atua.

’Are’a ra te mau tahu’a, ua fa’ariro te reira tao’a ’ei tao’a mana no roto mai i te mau atua, e ua fa’aherehere māite i te reira i roto i te hōho’a ti’i, ‘aore ra i roto i te mau to’o e i roto i te mau unu-marae.