Accueil > Français > Sites historiques, archéologiques et légendaires. > Les sites archéologiques de ‘Ōpūnohu à Mo’orea > TE MAU TAHUA ’IHIPAPA NŌ ’ŌPŪNOHU, MO’OREA > TE MAU MARAE RI’I NOA E TE MAU TAHUA

TE MAU MARAE RI’I NOA E TE MAU TAHUA

TE MAU MARAE RI’I NOA

JPEG - 174.2 ko


E hāmanira’a ’ōhie noa ...
O te ta’ata ra o Emory te ’aivāna’a ’ihipapa mātāmua o tei ’ite i teie mau huru marae na’ina’i o tā na i topa atu i te i’oa ra te mau hiero. O teie te huru marae pinepine roa a’e i Tahiti e i Mo’orea (ua hau i te hānere o tei tai’ohia i te fa’a no ’Ōpūnohu).
O teie te hoho’a tahito raoa a’e no te mau marae, te huru o te mau marae na mua a’e te ta’ata a patu ai i te mau marae ’ā’ano atu e te fa’ahiahia ato’a, mai te mau marae Ti’i-rua e te hoho’a marae o Ahu ō Māhine.

E hāmanira’a ’ōhie roa teie mau huru marae : e paepae ri’i au noa, hō’ē aore ra hau atu mau ’ōfa’i ti’a i roto i te ’āua, e aita e ahu i patuhia. Pinepine te hō’ē ti’i i te fa’ati’ahia i roto mai e i rōpū i te ’āua. E au teie ’ōfa’i i te tahi tia’i no teie marae.

... rau te huru fa’a’ohipara’a

I te hiti o te tahi marae hanahana, e au ra teie mau marae i te vāhi ha’amorira’a no te
pārurura’a i te ’ati hoa ;
Ia tū’atihia teie mau marae i te vāhi nohora’a o te ta’ata, e au ra ia rātou e marae tupuna (marae fēti’i) ;
Ia tū’atihia teie mau marae i te vāhi fa’a’apura’a, e au ra ia rātou e fa’a’ohipahia no te
ti’a’orora’a ia he’euri te hotu ;
Te vai ato’a ra te mau marae huru na’ina’i na te mau tahu’a (‘aivāna’a) : rā’au, tautai, ‘ihitai, rima’ī…

TE MAU TAHUA

JPEG - 124.2 ko


’E ’itehia teie mau tahua i roto i te marae. Ua riro rātou mai te ho’ē vāhi putuputura’a, e tapa’o īa ē e ’āpo’ora’a huimana
oia ho’i e hui tahu’a e te hui aito. I reira e ha’amanahia ai te mau fa’aotira’a na te Hau e na te va’a mata’eina’a.