Accueil > Français > Sites historiques, archéologiques et légendaires. > Les sites archéologiques de ‘Ōpūnohu à Mo’orea > TE MAU TAHUA ’IHIPAPA NŌ ’ŌPŪNOHU, MO’OREA > TE MARAE I NI’A I TE FENUA FARE-’AITO

TE MARAE I NI’A I TE FENUA FARE-’AITO

TE MARAE I NI’A I TE FENUA FARE-’AITO

JPEG - 161 ko

Te vai ra te marae i ni’a i te fenua o Fare-’aito te vai maita’i noa ra teie marae tae roa
mai i teie mahana.
Ia au i te mau parau tahito, ua patuhia teie marae i muri a’e i te upo’oti’ara’a o te mau
ari’i no Ha’apiti (o Mārama mā), i ni’a i tō ’Ōpūnohu (te ’Āti-ro’o). O Fare-’aito te
i’oa o teie marae, ’oia ho’i te fare pāruru o te mau ’aito.
Tei piha’i iho noa mai teie marae e piti tahua te’ara’a, penei a’e e tāpa’o te reira no te
ha’amorira’ahia o Paruā-te-tāva’e, te atua o te feiā te’a, i teie vāhi.

JPEG - 169.6 ko


Te patura’a
Te ’āua fa’a’ati, e piti patura’a, e pa’epa’e tō roto mai e ua fa’ati’ahia e pae ōfa’i turu’i
e e toru-’ahuru mā toru ’ōfa’i ti’a.
I mua mai i te ahu ua ’āpapahia te ’apa’apa to’a. Mea au maita’i te patura’a rahi o teie
marae.
E piti marae hu’a i tāpirihia i teie marae rahi.

JPEG - 243.5 ko