Accueil > Français > Sites historiques, archéologiques et légendaires. > Les sites archéologiques de ‘Ōpūnohu à Mo’orea > TE MAU TAHUA ’IHIPAPA NŌ ’ŌPŪNOHU, MO’OREA > AHU -Ō -MĀHINE

AHU -Ō -MĀHINE

JPEG - 55.1 ko

Ahu-ō-Māhine
Ua patuhia teie marae i ni’a i te tahi tahua marae tahito i te area tenetere XVII.
Ua mo’ehia te i’oa mātamua o te marae nei, ua topa-noa-hia i te i’oa o tō na fatu, ’oia ho’i o Māhine, te Ahu o Māhine.

Aita atu e marae mai teie i roto i te fa’a nei
Hoho’a noa ihoā ’o ia i te marae no te pae tai :

E marae poromaha hipa, e te ahu e toru ta’ahīra’a, tei fa’afāriuhia i ni’a i Mou’a Roa.
Ua patuhia ’o ia i te ’ōfa’i tarai ’ōmene aore ra i te ’ōfa’i huru menemene. E’ere roa atu teie fa’anahora’a i te mea matauhia ia au i te ha’amorira’a i te atua ’Oro, te atua no te hotu’umu e te tama’i.

I roto mai i te ’āua tei niuhia i te ’ōfa’i te ti’a ra e piti ’ōfa’i turu’i e hō’ē ’ahuru ’ōfa’i ti’a.
I te poro marae ua fa’a’ohipahia te ’ōfa’i poromaha e māmū re’are’a e te māmū ’ute’ute taua mau ’ōfa’i.

JPEG - 256.5 ko


E tamaiti o Māhine na Te-ari’i-tua-i-Nu’urua no Vārari (Ha’apiti) e na Fetēfetē-te-u’i no te marae Ahura’i no Fa’a’ā, e ti’ara’a tō na i ni’a i te marae Marae-Ta’ata (Pā’ea). Ua fa’aipoipo te tahi tamahine taea’e nō na o Itia ia Pomare Tahi. E tuahine te vahine a Māhine no Amo, te Ari’i no Pāpara.
O Māhine, te ari’i nui no ’Aimeho (Mo’orea), tei fa’atōro’ahia e Mārama ’ei ūpo’o fa’atere no ’Ōpūnohu. Ua patu ’o ia i tō na marae i te tuha’a mata’eina’a no Tupauruuru. E mero ’o ia no te pupu ’ari’oi, tei roto ’o ia i te va’ura’a o te pupu ’oia ho’i te pupu teitei roa a’e, te mau ’avae parai, rātou tei tatauhia mai ni’a mai i raro i te ’āvae.

I te matahiti 1770, ua fārerei ’o ia i te tapena Tute i te ’ō’ō’ā no ’Ōpūnohu.
Ua pohe o Māhine i te matahiti 1790 i Atahuru (Pā’ea) i roto i te tama’ira’a o te feiā no Ahura’i e no Pā’ea i tō Tū Vaira’aroa (Pōmare I) tei turuhia e te mau Peretāne.

No roto mai i te ’ōpū fēti’i no Mārama, te mau ari’i e fatu nei i te mau marae fa’ahiahia no ’Ūmāre’a i ’Āfare’aitu e no Nu’urua i Ha’apiti.

JPEG - 102.1 ko


’Oro, te atua no te hotu’umu e te tama’i e no te mau ’ari’oi
Ua ha’amata te ha’amorira’a o teie atua i Ra’iātea hou a tae mai ai i Mo’orea i te area matahiti 1760 mā te ha’afaufa’a ’ore i te tahi atu mau atua. Ua tu’i tō na ro’o i te mau fenua Raromata’i mā na roto i te mara’ara’a o te hanahana o te fēti’i huiari’i Pōmare. Te pūpūhia nei te ta’ata ’ei tapufa’a’ite i ni’a i te mara

JPEG - 241.7 ko