Accueil > Français > Sites historiques, archéologiques et légendaires. > Les sites archéologiques de ‘Ōpūnohu à Mo’orea > TE MAU TAHUA ’IHIPAPA NŌ ’ŌPŪNOHU, MO’OREA > TE MARAE I NI’A I TE FENUA TI’I-RUA

TE MARAE I NI’A I TE FENUA TI’I-RUA

TE MARAE I NI’A I TE FENUA TI’I-RUA

JPEG - 161 ko


E marae tei patuhia i ni’a i te fenua Ti’i-rua e ua hurihia i ni’a i Mou’a Roa.

Te tau o teie marae
Te fa’a’ite mai ra te mau mā’imira’a a R. Green i te mea ē ua nohohia teie vāhi e te ta’ata hou a’e te patura’ahia o te marae nei : e rave rahi te mau tāpa’o e ’itehia i na tau e maha i nohohia ai teie vāhi (’āpo’o pou fare, ’āpo’o mā’a, vāhi tahura’a auahi…).

Ia au i te mau nūmerara’a tai’o mahana i te ’ārahu, e au ra ua patuhia teie marae i te area tenetere XV e te ha’amatara o te tenetere XVI, i te tau ’Ātiro’o.

I muri iho, ia au i te mau tāpa’o ’ihipapa e vai ra e ti’a ia mana’ohia e ua fa’arahihia teie
marae. I te tau hope’a, i te hopera’a o te tenetere XVIII, ua tu’uhia te mau ’ōfa’i
’ōmene i ni’a i te patu ’āua o teie marae.

JPEG - 226.3 ko


Hoho’a patura’a
E 36 metera te roa o te ’āua fa’a’ati, tei patuhia i te ’ōfa’i papa. ’Are’a ra te tahua ua patuhia te tahi tuha’a, ua fa’ateiteihia mā te fa’a’ī atu. Te vai ra i ni’a i te ‘āua, 15 ’ōfa’i ti’a, e 2 ’ōfa’i turu’i, e 3 ‘āfata-manaha ōfa’i pu’a.

Ua mo’e roa te tahi rahira’a ’āpa’apa to’a o tei fa’a’una’una na i mua i te ahu o te marae.

Ua hua’ihia mai e piti ivi ta’ata i te hiti poro i rāpae mai i te ’āua marae. Penei a’e e mau ōteie i pūpūhia i ni’a i te marae nei.

JPEG - 200.1 ko