Accueil > Français > TE ARAPO - En souvenir d’un homme de recueils > La collection PARAU NO TE ‘ĀI’A > Le cinquième livret de la collection PARAU NO TE ‘ĀI’A, intitulé "Parau nō te mau terera’a nā te moana"

Le cinquième livret de la collection PARAU NO TE ‘ĀI’A, intitulé "Parau nō te mau terera’a nā te moana"


JPEG - 129.7 ko
Tearapō sur son vélo (dessin de Dubois)


PARAU NÖ TE MAU TERERA’A NÄ TE MOANA

JPEG - 364.3 ko
Le cinquième livret de la collection PARAU NO TE ‘ĀI’A, intitulé "Parau nō te mau terera’a nā te moana"


TUMU PARAU

TE PARAU NÖ TE FÄNAURA’A Ö TE MAU ATUA
Te atua ‘e töna töro’a
Te paiatuara’a

TE PARAU NÖ TE FÄRA’A TE MAU FENUA ‘E TE MAU MARAE
Te revara’a ö te i’a
Te fära’a fenua
Te fära’a ö te mau marae
Te fe’e nui
Te mau ‘aito ‘e te mau teni ö te moana

TE PARAU NÖ TE FÄNAURA’A Ö TE MAU MATA’I
Te mau i’oa mata’i
Te ti’aturira’a ‘ia au i te puhira’a mata’i
Te mata’eina’a ‘e töna mata’i

TE PARAU NÖ TE MAU VA’A TUIRO’O
Te i’oa ö te tahi mau hoe
Te tahi mau i’oa ahuahu
Te tahi mau i’oa tütau
Te tahi mau i’oa ama
Te mau rä’au e taraihia ‘ei va’a
Te mau va’a tau’ati
Te pehe nö te terera’a ö te mau va’a rarahi
Te va’a ö Mäuiti’iti’iätara
Te va’a ö Täfa’iuriuri

TE PARAU NÖ TE TERE Ö TE MAU VA’A TAU’ATI
Te parau nö te fenua Hämoa
Te parau nö te fenua Tonatapu
Te tere ö te va’a tau’ati ra ‘o Tetai’ura

TE PARAU NÖ TE MAU TERERA’A NÄ TE PAE I TO’A
Te tere ö te ‘aito ra ‘o Rü
Te tere ö te ‘aito ra ‘o Tëru’i
Te tere ö te ‘ihitai ra ‘o Ruätapu
Te tahi atu mau terera’a nä taua mau pae fenua ra
Te parau ö Ta’ihia ‘e ö Karika

TE PARAU NÖ TE TÄ’ÖTI’ARA’A Ö TE MAU MOANA
Te ‘öti’a i rotopü iä Tahiti ‘e ‘o Mo’orea
Tö Mo’orea ‘e ‘o Mata’irea
Tö Huahine ‘e ‘o Ra’iätea-Taha’a
Tö Ra’iätea-Taha’a ‘e te tahi atu pae motu
Tö Tahiti ‘e te Tuämotu
Tö Tahiti ‘e te mau motu ö te pae to’a
Tö rotopü i te mau motu Tuämotu
Tö te mau motu Tuämotu ‘e ‘o Mätuita mä
Tö Mätuita ‘e ‘o Ma’areva mä
Tö te mau motu Tuämotu ‘e ‘o Ma’areva
Tö Tahiti ‘e ‘o Raroto’a mä
Tö Tahiti ‘e ‘o Aotearoa
Tö te motu ‘o Mataiva ‘e ‘o Hämoa mä
TE PARAU NÖ TEMA’OROA’INÄIHUMATA
E i’oa tä te Mä’ohi nö te mau fetü ö te ra’i

TE PARAU NÖ TE TERE Ö TO TAHITI I TE FENUA VAIHÏ
Te pito ö Ätea
Te terera’a mai Tahiti i te fenua Vaihï
Te fa’aineinera’a i te tere
Te ‘avei’a nö te revara’a
Te mata’i
Te ‘avei’a nö te ho’ira’a
Te mata’i
Te mau täura ö te mau terera’a
E Mä’ohi te ta’ata Vaihï

TE PARAU NÖ TE FENUA VAIHÏ
Te tahi pehepehe ä tö Vaihï
E mau tama fänau nä te Atua ra ‘o Ätea
Te ti’aturira’a i te mau Atua
Te mä’a ö taua fenua ra
Te tahi atu mau ta’ata i tae i te fenua Vaihï
‘O Moehau ‘e täna vahine ‘o Ru’utia
‘O Päö, tahu’a nö Opoa i Ra’iätea
Te mau pü ha’api’ira’a

TE PARAU NŌ TE TAHI ATU MAU TERERA’A
‘O Toa te tahi ö taua mau ta’ata ra
Te tere i te fenua Mätuita
Te mau parau tupuna
Te tere i te fenua Rapa
Te parau tupuna

TE PARAU NŌ TE MAU MOTU TUÄMOTU
E parau nö te tahi ö taua mau motu ra
‘Ei parau tupuna

TE PARAU NŌ TE MA’O NŌ MA’AREVA
E fenua ta’ata i te ‘itera’ahia atu
E fenua parau rahi
‘O Hinatetara ‘e ‘o Tangaroa
Te hoa here
Te pohehaera’a te mau tae’ae
Te ha’avare ä Tangaroa
Te ‘arora’a ‘o Hinatetara ‘e tana metua ma’o
‘O Hinatetara ‘e ‘o Tai’ura
Te ‘öpuara’a ä Tangaroa e ha’apohe iä Tai’ura
Te pohe ö Tai’ura
Te värua ö Tai’ura
Te ora-fa’ahou-ra’a mai ‘o Tai’ura

JPEG - 311.5 ko


‘EI ‘ÖMUARA’A

… »’Ua hätuatua nä mata’i e rua :
’O To’a ’e ’o To’erau,
To’oto’o iä Fa’arua i te hiti’a o te rä,
’Ia tae i te rä ’ura, ’ia türia i teie nei ’öro’a.
E teie nei naho’a rahi ë,
’O te hiti aroha tënä,
’O te muri aroha teie !
Täua ato’a ’ia ö i te ’ä
E pätuatini i te ’öro’a nei.
Mauri ë ! Mauri ë !
Tei te ao uri na ’oe
Tei te ao uri pa’o nei au.
E tätari au i te Nu’u nui
’Ia haere mai !
’A mahuta na ‘e te Nu’u Atua ë,
Pä mai i te ora,
Pä mai te ea.
’Ia ea te hua’ai ö te fenua nei
I te ora nä ’oe !
’A ra’a te Atua, ’a mo’a te ari’i,
’A ara ‘e te taura tahu’a ë.
E fa’aara’ara’a i te Nu’u Atua,
’Ia tähirihiri ’o Nuna’aehau
I te hau i hauhia ai tätou nei.
Tö te hau aroha ë,
Haere mai, noho mai... »

‘O te ‘ömuara’a mana’o teie, tä te Vahine väna’a ra ‘o Antonina PENI tä tätou i matau noa na i te pi’i ë : Tonina, i vauvau ‘ei täpa’o mänava i tö tei ta’iruru atu i te ‘öro’a ha’amana’ora’a iä Pouira ä Teauna, tei tupu i ‘Ärue i te va’u nö ‘atopa matahiti tauatini iva hänere ‘e iva ‘ahuru mä hitu ra (08/10/1997).
I teie nei rä, ‘ua ‘iritihia mai teie parau mai roto mai i täna ‘örerora’a ‘ei ha’amana’ora’a nä të tai’o i teie puta iti Iäna.

PÜ TE ANAVAHARAU
Tetepa 2000

JPEG - 124.6 ko

Dans le respect du droit de courte citation, vous trouverez ci-dessous des extraits de certaines des légendes recueillies par TEARAPO et publiées dans le cinquième livret de la collection PARAU NO TE ‘ĀI’A. Dans un souci de partage des contenus avec les non locuteurs du re’o tahiti, quelques passages de ce livret ont été traduits ...
Vous pouvez consulter le texte intégral de la collection PARAU NO TE ‘ĀI’A à la documentation du Service de la culture et du patrimoine, à la bibliothèque de Te Fare Tauhiti Nui et à la bibliothèque de l’Université de la Polynésie française.


- TE PARAU NŌ TE FÄNAURA’A Ō TE MAU ATUA

... ’A riri rä ’o Ra’a, e fa’atupu ’oia i te mata’i ra e rapatia ë, ’o te fenua te ho’o i te ’ati e tupu i taua mata’i ra.

’Ua hi’o atu ’o Ra’a iä Tüpapa, he’e te tua, ’ua fänau tä räua i te atua ra ’o Tevahuruhuru, e atua rapa’äu ma’i i ni’a i te mau tahua ’arora’a nö te feiä tei puta i te ’ömore.
He’e te tua, ’ua fänau nä atua ra ’o Temuhumuhu ’e ’o Ruänu’u. He’e te tua, ’ua fänau te mau atua ra ’o Re’are’a, ’o Väna’ana’a ’e ’o Ruatepuanui. ’O Temuhumuhu, ’ei täo’a hi’ihia e Ruatepuanui tä te atua Ta’aroa i ha’amau ’ei tumu e tïnaihia ai te vahine atua ra ’o Re’are’a.
Nä te atua vahine ra ’o Re’are’a i tinai atu iä Väna’ana’a, ’oia te mou’a i tirihia na, te mou’a ti’ara’a nö te fa’ataratara i te ra’i, te vähi ö te mau atua ’ia fänau mai. ’O Ruatepuanui nö te ra’i ’e nö te fenua, ’o Ruatere’are’a, ’o Ruate’oriorio, ’o Ruaitehoatau, ’o Ruatehoa’are, ’o Ruatepiri, ’o Ruatefa’aruaroa, ’o Ruahinahina, ’o Ruaötetai, ’o Ruaötetauini’a, ’o Ruaötetauiraro, ’o Ruatera’i, ’o Ruafa’atupua, ’o Ruahotutinirau tei ma’itihia e Ta’aroa ’ei atua nö te moana urifa, e tino ta’ata tö taua atua ra ’e te hi’u : ’o Ruahatu te tahi atu ö töna i’oa.

Te atua ’e töna töro’a

Te ’öturute’au, ’oia ho’i te ha’urä te ’ärere ve’a ä Ruahatu ’e te taiamani i roto i te a’au ö te moana urifä täna vähi ’öhipara’a i roto i te reira ’äpo’o ta’ota’o. E i’a te mau vahine ä Ruahatu ’e e ’ore e hope ’ia tai’o te rätou hua’ai.

’O te Tumunui te täne, ’o Tepäraharaha te vahine ; fänau tä räua i te atua ra ’o ’Oropa’a, e atua nö te moana e api roa te ao nei, e aore töna reo ’ia fa’a’ï i töna ra hina’aro ’e e vai ’upo’otü noa ’ia mata’ihia ra. Töna tia niho ’o te ’are teatea ia e fafati ra ’e e horomi’i noa ’oia i te ta’ata ’e te vao ta’ata, ’ia topa ana’e te tahi i roto i te moana e ’aore e ho’i fa’ahou mai i te fenua nei. E ’ore ’oia e ha’apae i te ori, e piri ato’a ho’i ’oia i te tere ö te pahï, e pau ’e e pau e ’ore roa e parau mai ë :
- «  ’Ua pa’ia vau ! »

’O te tohorä te ’ärere ö ’Oropa’a, tei fänau mai i te tëtea ra ’o Matarua te tuputupua nui i raro roa i te moana pöuri ’ei atua nö te reira vähi. ’Aore ‘o muri ö töna pörahu, ’aore ‘o mua, e pörahu mata rua ana’e.
‘A rahu ’o Ta’aroa i te fatu nö te moana ö Puarua, e atua tino rua e piti töna huru : e huru atua te tahi ’e e huru ta’ata te tahi, e ’au haere ’oia i te moana ’e töna ra ’utuäfare. E ma’o te ’ärere ö taua atua ra tei pi’i-ato’a-hia ë, ’o Tinorua.

A he’e te tua ’o Mata’itahiitu’ara’atai, e atua nö te moana. Fänau maira tä te aho ö te fenua i te atua ra ’o Pereatuavahine, nö te vera ö te fenua. E atua e fa’atere i te ’öhipa umu, e vahine ’ehu. He’e te tua, fänau mai e tama ’ehu ’oia ’o Tamatea, e auahi te mana ö taua atua ra. E fa’aro’o noa te auahi i tö räua reo ’ia ta’o i raro i te tumu ö te fenua ’e i te ra’i. Nö reira e ’äfaro ai te mau ’öhipa umu, inaha ’o nä atua räua nö te nu’u atua ö te auahi e pi’ihia ra ’e te mau tahu’a.

’A noho ’o Ruatepuanui i te vahine ’o ’Ere’erefenua, fänau tä räua ’o One, e ’ere’ere fenua ’e e matahiapo, he’e te tua, ’o ’Ataatua. ’Ua fa’aru’e ’o Ruatepuanui i te vahine ra ’o ’Ere’erefenua, e atua vahine mana roa ho’i ’oia të haere tino ’ora mai i töna mau taime...
(...)
- TE PARAU NŌ TE FÄNAURA’A Ō TE MAU MATA’I

’O te hö’ë teie nö te mau parau i vai ri’i ’ömo’emo’e noa na, mai te huru ra ë, ’a farara mai ia mata’i ra, e mara’amu, ’a puhi iho ia mata’i ra e mara’ai... e au atura ë, ’aita atu e i’oa mata’i i ’itehia ’e te mä’ohi. Nö reira, e tämatara’a teie i te ha’amahiti i te mau vähi i roa’a mai nö ni’a i te i’oa ö te mau mata’i nö nä pü e hä ö teie nei ao.
’Ia au i te mau parau tuatäpapa ä te mä’ohi, nä Ta’aroatahitumu i ha’a i te fenua, te ra’i ’e te tai. ’Ei fa’a’ärepurepura’a, ’ei fa’aorara’a i te mau mea ato’a, ’ua pühi ’oia i töna aho ’ei ora nö te mau mea ato’a i ni’a i te fenua nei, tö te reva ’e tö raro i te tai. ’Ua riro töna aho ’ei ora nö te mau mea ato’a ’e ’ei mata’i tähiri i te ao nei.
Nä roto rä i te pühira’a ’o Ta’aroa i töna aho püai a’e, ’ua farara te mata’i rorofa’i e ’ahuri’aha tei huri ta’ere roa i te mau mea ato’a : ’o te mata’i mätämua teie i ’itea i te ao nei. E mata’i püai, e mata’i rorofa’i, e mata’i ’ahuri, e mata’i tähiri päo’a nö Te’urufätiu, ’ia au ho’i i te pehe ra ë :

’Ua hurihuri te mata’i ë,
’Auë te mata’i e huri ë...

JPEG - 441 ko


Te mau i’oa mata’i

Teie te i’oa nö te mau mata’i ö nä pü e hä ö te ao nei, ’ia au i te mau parau ä te mäori : ’a tahi te to’erau, ’a piti te maoa’e, ’a toru te mara’ai, ’a maha te to’a. ’E teie te fa’anahora’a i roa’a mai ai teie mau i’oa :
’Ua ta’oto ’o Räta’iri i te vahine ra iä Temuri, fänau maira ’o Tö’erau.
’Ua ta’oto fa’ahou ’o Räta’iri i te vahine ra iä Temuri ë, ’ua fänau ’o Maoa’era’ianeane te tumu nö te mau mata’i marü ’e te mänino ö te tai.
’Ua ta’oto ’o Räta’iri i te vahine ra iä Hua’ua, ’ua fänau ’o Mara’ai : e mata’i to’eto’e, e mata’i anuanu.
’Ua ta’oto ’o Räta’iri i te vahine ra iä ’Aihuma ’e ’ua fänau mai ’o To’a : e mata’i to’eto’e roa.

I rotopü i teie mau i’oa mata’i rarahi e maha ö te ao nei, të vai ra te mau mata’i huru na’ina’i mai ’apato’erau ë hiti’a ö te rä : e va’u mau mata’i ; mai hiti’a ö te rä ë ’apato’a e va’u ato’a mata’i ; mai ’apato’a ë to’o’a ö te rä, e va’u mata’i ; mai to’o’a ö te rä ë tae atu i ’apato’erau e va’u ato’a mata’i. ’Ia ’ämuihia, e toru ’ahuru mä piti i’oa mata’i tä te mä’ohi i ma’iri.

Teie te fa’anahora’a i fänau mai ai taua mau mata’i ra :
’Ua ta’oto ’o Rätaari’i i te vahine ra ’o Feufeu, ’ua fänau ’o Fa’arua’ofe, he’e te tua, fänau ’o Päha’apiti.
Ta’oto ’o Räta’iri i te vahine ra iä Niu, fänau ’o Niufä, he’e te tua, fänau ’o Niuhiti, he’e te tua, fänau ’o Niuroahiti te i’oa ato’a ia i töpahia i ni’a i te pahï ö te tamaiti ari’i ra ’o Hino’i ; he’e te tua, fänau ’o Niufa’ahiti.
Ta’oto ’o Maoa’e i te vahine ra iä Niufa’ahiti, fänau o’ Maoa’eti’a, he’e te tua, fänau ’o Maoa’eroa, he’e te tua, fanau ’o Maoa’ereoiti, he’e te tua, fänau ’o Maoa’etaurere ’ua tau te havere.
Ta’oto o’ Maoa’etaurere iä Huma, fänau ’o Temata’ipaetahi. Ta’oto ’o Temata’ipaetahi i te vahine ra iä Fara’ari, fänau ’o Mara’aimoana, he’e te tua, fänau ’o Mara’aitahuareva, he’e te tua, fänau ’o Mara’aitaravao, he’e te tua, fänau ’o Mara’aimara’a, he’e te tua, fänau ’o Mara’aianuanu.
Ta’oto ’o Räta’iri iä Mara’aianuanu, fänau ’o To’a, he’e te tua, fänau ’o Möiho, he’e te tua, fänau ’o Anauru, he’e te tua, fänau ’o Urupa, he’e te tua, fänau ’o ’Aru, he’e te tua, fänau ’o Ha’a’ore.
Ta’oto ’o Räta’iri i te vahine iä Ahuoneroa, fänau ’o ’Ärueroa, ’o ’Äruemaoro, ’o ’Arufe’efe’e, ’o ’A’ararü, ’o Tä’iripu’u, ’o Tö’erauroa, ’e ’o Päto’erau, ’ua ti’a ’o To’erau. ’Ia ’ämuihia, e toru ’ahuru mä piti mau i’oa mata’i tä te mä’ohi.

I ni’a i te täpura i’oa mata’i nö te mau pae fenua Raroto’a mä, e rave rahi ato’a te mau i’oa mata’i mai iö tätou nei. ’Ua rae’a iä rätou te rahira’a ö tä tätou mau i’oa mata’i.
(...)

JPEG - 101.1 ko

- TE PARAU NŌ TE MA’O NŌ MA’AREVA

I te pae to’a-hiti’a-ö-te-rä ö te fenua Tahiti, të tärava ra ‘o Hititautaureva ‘oia ho’i te mau motu ö te ta’amotu Ma’areva. ‘O Rikitea te ‘oire rahi e vai ra i Magareva (te motu rahi), ‘o ‘Aukena, ‘o Akamaru, ‘o Taravai, ‘o Kämaka, te mau motu iä ö taua ta’amotu ra.

E mau motu ta’ata roa te mau motu Ma’areva i te tau ‘a ‘itea atu ai ‘e te horopahï peretäne ra ‘o Wilson, tei fa’atere atu i te pahï ra ‘o Tarapu i te matahiti 1791. ‘Are’a rä, të fa’a’ite ra te tahi atu mau päpa’ira’a ë, ‘ua täpae a’e na atu te ta’ata päniora ra ‘o Fernandez i te matahiti tauatini hitu hänere ‘e hitu ‘ahuru ma piti (1772), ‘e ‘o Quiros, e ta’ata päniora ato’a, i te matahiti tauatini ono hänere ‘e ono (1606).

JPEG - 890.7 ko


E fenua ta’ata i te ‘itera’ahia atu

‘Ua päpa’i taua mau ‘ihitai ra ë, ‘ua rae’a ‘e maha ‘aore ra e ono tauatini ta’ata i te fenua Ma’areva. ‘Eita iho ä e maerehia i te reira tau, ‘a fa’aru’e atu ai te ta’ata ra ‘o Anamotua i te fenua ‘äi’a mä te ‘äpe’ehia ‘oia ‘e te tahi nu’u ta’ata ë, tere atura i te fenua Rapa nä ni’a i te mau va’a tau’ati tei mara’a i te uta atu hö’ë hänere ta’ata i te va’a hö’ë…
Ë inaha, i teie tau nei, ‘ua vai ta’ata ‘ore noa te tahi ö taua mau motu ra. Të pu’e haere ra te mau paepae nohora’a ta’ata ‘e te mau fare purera’a tei patuhia ‘e te ‘öfa’i pu’a ‘e tö tahito ra. E maha ‘aore ra e pae hänere noa iho paha taua ta’ata e noho ra ä.

E fenua parau rahi

E fenua parau rahi ‘o Ma’areva, i reira te tupura’a : te parau nö te mau toa ra ‘o Anamotua, ‘o Motupa, ‘o Möte’iti, tö te tötara nui ra ‘o Pe’i ë, rave rau noa atu ; e fenua piri fa’ahiahia roa ato’a ho’i ë, tei reira ato’a te mau ana vaira’a tino ta’ata.Teie rä te parau fa’ahiahia a’e, ‘oia ho’i te parau nö te ma’o nui ra ‘o Ta’aroahuripapa.

I te mata’eina’a ra ‘o ‘Ana’uru e vai i te ‘oire ‘o Rikitea, të noho ra te hö’ë taure’are’a a’ia’i ‘o Tangaroa töna i’oa, e tamaiti nä te ari’i. I reira ato’a të tupura’a te parau nö te pöti’i purotu ra ‘o Hinatetara, e ti’a rä ‘oia i raro i te moana ë, ‘ia tano te tau, e haere ‘oia i ni’a i te fenua i taua mata’eina’a ra. E tamahine fa’atavai ‘oia nä te ma’o nui ra ‘o Tangaroahuripapa, tei uta atu iäna i ni’a i te fenua ë, ‘ia au te taime, näna iho e ti’i iäna e fa’aho’i i tö räua nohora’a i raro i te moana. Ë, ‘ua huru pinepine roa te ha’erera’a i uta, i färerei ai taua purotu ra i te taure’are’a ra iä Tangaroa.


‘O Hinatetara ‘e ‘o Tangaroa

‘Ua fa’a’ite te purotu i täna metua fa’atavai i te paraura’a atu ë :

- “ ‘Ua färerei a’e nei au i te hö’ë taure’are’a häviti mai iä’u ato’a nei, ‘o Tangaroa töna i’oa.

‘Ua pähono te metua ma’o ë :

- “ ‘A, ‘ua roa’a tä ‘oe täo’a i te ao !

‘Ia ahiahi i muri mai, ‘ua fa’auta atu ä te metua ma’o i täna tamahine i ni’a i te fenua mä te poro’i atu ë :
- “ E au tamahine, ‘ua ti’a roa iä’u i tö herera’a iä Tangaroa. Mai teie atu nei taime ë tae’a roa atu i te ‘a’ahiata ; eiaha ‘oe e fa’aao roa, ‘a ho’i mai i Kaupoto nei, i reira vau e tia’i atu ai iä ‘oe. ‘Ia ti’a a’e iä ‘oe ‘ia auraro mai i teie nei a’ora’a tä’u e toru a’e marama i te mä’oro, e ti’a ai iä ‘oe ‘ia noho ‘äpiti roa atu ‘e tä ‘oe täne.


JPEG - 170.8 ko


Te hoa here

‘Ua färi’i maita’i ‘o Hinatetara i te a’ora’a ä tana metua ma’o ‘e ‘ua haere i töna tere färerei iä Tangaroa ë, ‘ia tätaiao, ’ua ho’i atu i te vähi i fa’ata’ahia mai ‘e te metua ma’o e toru a’e ru’i te maoro. I te toru rä ho’i ö te ru’i, e ‘öhipa ‘ë roa tei tupu inaha, i nä mahana i ma’iri atu, ‘ua fa’ati’ati’a ‘o Tangaroa i te parau i te tahi ö tôna mau hoa ë, e manuiara’a rahi töna i te hö’ë purotu nö te moana mai ‘e mä te fa’ateniteni maite ato’a ho’i ë :

- “ E vahine häviti roa tei ‘ore e au ‘ia fa’aau i te hö’ë noa a’e vahine nö te ao nei ; töna hihi mata ‘e töna rouru mai te taino’a ra, e au mau ia i te hihi ö te rä ‘ia ‘änapanapa. Töna ho’i tino ë, mai te hinano iti pua ‘äpi ra, e tupu iho ä te au maita’i ‘e täna ho’i mau peu ri’i ra, mai te ‘upa’upa iti ‘ume’ume mau ra ia ! ”
(...)


JPEG - 209.9 ko


Vous trouverez ci-après la version française de cet extrait de TE PARAU NŌ TE MA’O NŌ MA’AREVA

Une terre peuplée lors de la découverte

À l’époque, ces derniers (Quiros et Fernandez) estiment la population des Gambier à 4000 voire 6000 personnes, ce qui n’est pas surprenant. C’est à cette même époque que Anamotua quitte sa terre natale accompagné d’une suite de personnes pour rejoindre Rapa à bord de pirogues doubles capables de contenir une centaine de personnes chacune.

Pourtant, de nos jours, quelques uns des atolls des Gambier sont inhabités. Nombres de vestiges d’anciens habitats et d’églises édifiées avec des blocs de corail par les anciens y ont été découverts. Seulement 400 ou 500 personnes continuent de vivre sur ces atolls.

Une terre riche en histoires

Mangareva est un archipel riche en histoires. Nombres d’exploits mythiques y tiennent leurs origines, tels les exploits des guerriers Anamotua, Motupa, Möte’iti, Pe’i le grand diodon porc-épic... L’archipel est également connu pour ces devinettes admirables. C’est sur ce même groupement d’îles que l’on trouve des grottes funéraires. Mais ce qui fait la renommée de Mangareva est la légende du requin Ta’aroa-huri-papa.

Dans le village de Rikitea, à ’Ana’uru, vivait un beau jeune homme. Il se prénommait Ta’aroa. Il était fils de chef. C’est dans ce même district que l’histoire de la belle Hinatetara se déroule. Elle vivait sous l’océan, et lorsque la nuit tombait, elle remontait à la surface pour rejoindre le district de ’Ana’uru. Hinatetara était fille adoptive du grand requin Tangaroa-huri-papa qui la déposait sur le rivage à la tombée de la nuit et qui, lorsque celle-ci s’aventurait trop près des vallées et tardait à rentrer, venait le reconduire vers leur demeure abyssale. Des aventures répétées de la belle vers l’intérieur des terres, elle finit par rencontrer le jeune Tangaroa.

La relation de Hinatetara et de Tangaroa

La belle annonce à son père :

• « Père, j’ai rencontré un jeune homme aussi beau que moi. Il se prénomme Tangaroa ».

• Et son père de répondre : « Quoi ! Tu as obtenu une chose terrestre ! ».

Le soir qui suit, le requin escorte de nouveau sa fille à terre et lui dit : « Ma fille, à partir de cet instant jusqu’à l’aube, j’accepte que tu rejoignes Tangaroa. Je te demande simplement d’être de retour à Kaupoto avant le levé du jour, je t’y attendrais. Respectes mon instruction pendant trois jours et tu auras le droit de vivre avec l’homme que tu chéries ».

L’être aimé

Hinatetara respecte les instructions de son père à la lettre ; elle part rencontrer Tangaroa et retourne à Kaupoto avant l’aube. Elle décide de faire ainsi pendant trois nuits. Mais à l’aube de la troisième nuit, le père se voit rompre sa promesse car pendant les jours de mise à l’épreuve qui venaient d’expirer, Tangaroa avait vanté son triomphe sur le cœur d’une belle naïade auprès de quelques-uns de ses amis, en ne manquant pas de faire l’éloge de cette dernière :

« Cette jeune fille est d’une beauté inégalable ; ses cils évoquent les rayons du soleil qui scintillent et ses cheveux ont l’allure des lianes de kainoka (cassytha filiformis). Son corps, tel la fleur de hinano qui vient d’éclore, inspire au désir ; et ses attitudes aguichantes feraient languir plus d’un.
(...)

JPEG - 193.9 ko