Accueil > Français > Informations Générales > A Ti’a Mai No To Oe Reo

A Ti’a Mai No To Oe Reo


JPEG - 541.3 ko
Le mouvement pour la protection des langues polynésiennes « Lève-toi pour ta langue » « ‘A ti’a no to ‘oe reo »

- Pi’ira’a ia ‘oe ‘e te ta’ata tumu ö teie nei fenua

‘Ia ora na tätou pä’äto’a i roto i te here faito ’ore ö tö tätou Fatu.

Nö te fifi e fa’aruruhia ra ‘e te mau pïahi ‘e te mau ‘orometua nö te Fare ha’api’ira’a tuatoru i te fa’a’orera’ahia te tau ha’api’ira’a nö te tata’ura’a CAPES matahiti 2012 i tü ai te mana’o ë, ‘aita e niu päpü e pa’epa’e ra i te ha’api’ira’a i tö tätou mau reo i roto i te papature ä te Hau Faräni.

Nö reira te mau Fare Väna’a, te mau pü ‘öhipa ä te hau i raro a’e i te mana ö te Fa’atere hau nö te ta’ere ‘e te rima ‘ï, te mau tä’atira’a rau, tö te ta’ere mä’ohi, tö te tü’aro, tö te arutaimäreva, tö te rima’ï ;
te mau fa’aro’o, te mau ‘orometua ha’api’i, te u’i ‘äpï ‘e te vai atu ä, i ti’a ai nö te pi’i-hua-ra’a iä ‘oe ‘e te nüna’a ‘ia ‘ämuitahi nö te fa’a’itera’a i tö tätou mäuruuru ’ore i teie huru ravera’a ti’a ‘ore.

‘Öutou tö Tahiti ‘e tö Mo’orea, e tupu te tahi tairurura’a i te mahana mä’a 25 nö tiunu i ni’a i te mahora nö Pä’ofa’i, i te hora piti i te avatea.

‘Öutou ‘e tö te mau Ta’amotu ätea (Enata, Tuämotu, Ma’areva, Tuha’a pae, Raromatai mä), të ani-haeha’a-hia atu nei ‘ia fa’a tü mai i tä ‘öutou tairurura’a i te vähi mätauhia e ‘öutou nö taua ato’a tai’o mahana ra i te hora piti i te avatea.

E te nüna’a ë

Nö ‘oe te reo e ha’ape’ape’ahia ra
Nö ‘oe te hïro’a e ha’aparuparuhia ra
Tei roto iä ‘oe te mana nö te fa’aotira’a i te parau ö tö ‘oe reo

Nö reira, ‘ia tü pä’äto’a tätou e ti’a ai, ‘ia mana tö tätou reo.

Te mau Peretiteni Fare vana’a

- Télécharger le texte en tahitien Pi’ira’a ia ‘oe ‘e te ta’ata tumu ö teie nei fenua

- Pororaga kia koe te tagata togo’iti no te kaiga nei.

Ena tatou kouroa i roto i te igoa no te Motire

E ‘akaotiraga teima’a ta te mau tama tukugaretera, pera’ua te mau tupua tukuretera e ‘akaü nei, no te tukugaretera tuatoru, i te ‘akakore raga te ‘akatai’uga no te CAPES ‘ano 2012.
Tü mai te makararaga e, inau roa te ‘akaturaga ‘ia te papa tutumari’e no te tukutakao ki to tatou mau reo mei roto te turega no te Aotikaga ‘Arani..

No ameara te utu ‘Are vana’a, te utu pu ‘aga’aga a te ‘au, te utu mautai ‘ua, te pupu tirau, te pü vavao ki te natura, te pü no te tukaro, te pü ‘aga’aga rima, te pü ‘ekeretia, te mau tupua tukuretera, ena atu…i ‘akatia kia koe te mano’u ‘ia rurue koe mo te ‘akakiteraga to tatou manava riri no a utu ‘akatereraga piko nei

Kotou to Tahiti me to Moorea, e tupu te rurueraga i te tameti 25 no iunio i roto i te pakai’u no Paofai, koroio ko rua i te avatea.

Kotou te motumo’aga mamao roa (utu kaiga Nuku Iva, Tuamotu, utu kaiga Tupuai, kakao ruru ) e ‘inoi atu nei kia kotou te ‘akaturaga ta kotou ‘akapupuraga i te va’i o ta kotou i pakani ‘ia a rä tameti 25 iunio i te koroio ko rua ‘ua no te avatea.

E to ‘anauga e !
Ko to koe reo a me ‘akatautau ‘ia nei
Ko ta koe pouga a me ‘aka ‘iga ‘ia nei
E mana to koe me ‘akaoti te takao no to koe reo
No ameara, Ka tü kouroa tatou e oratu ai, kia mana to koe reo

Te mau Vagaga Nui

- lien vers l’article Le SCP et le mouvement pour la protection des langues polynésiennes « Lève-toi pour ta langue » « ‘A ti’a no to ‘oe reo »

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Avec l’accord des auteurs et compositeurs.

JPEG - 446 ko
Patrick AMARU & Teva PANI sur le site de Fare Hape lors des 10 ans de l’association HAURURU

1/ Chant - Himene TE REO

TE REO

E TÖ ‘U NEI REO ITI

TURU O TÖ ‘U NEI VÄRUA

E REO Ä VAU IÄ ÒE

ÌA ORA TÖ ‘U HIRO’A

‘E TÖ ‘U IHO TUMU

‘IA ‘ORE E HOROMI’IHIA

‘E TE MO’E.

Auteur : Patrick AMARU
Compositeur : Teva PANI

- Télécharger le chant TE REO

- Télécharger les paroles du chant TE REO

JPEG - 36.4 ko
Mama Penina et Papa Rai, dirigeants du groupe de chant Tamarii Fanatea en répétition (crédit photo - Danee HAZAMA)


2/ Chant - Himene ruau TO’U REO

Himene RUAU

TO’U REO

I
V – To’u reo e ... )
T.V – To’u reo e )
T.V – Faurao aratai ia’ue ) Tapiti
T.V – Turama i to’u haerea )
T.V – Pehepehe à vau ia oe e )
T.V – Ia oe e to’u reo iti e )

II
T.V – Ua riro te reo mai te tiare )
T.V – Ua rau to na noanoa e ) Tapiti
T.V – Tei tahei hia i nia to tino e )
T.V – I roto i to oe ora raa e )

III
T – Ia riro e … )
T.V – Ei màa herehia, ia parau to vaha )
T.V – Faarii to aau, taura tàamu ) Tapiti
T.V – Ia oe I to oe fenua )
T.V – E to oe … metua e )

IV
V – To’ù reo e )
T – To’ù reo e ) Tapiti
T.V – E … here à vau )
T.V – I … to’u reo e )

Auteur/compositeur : Mme TEIKIOTIU Penina
née ITAE – TETAA

- Télécharger le chant TO’U REO

- Télécharger les paroles du chant TO’U REO